O IC PIKA

Izobraževalni center Pika (IC Pika) je organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana, ki se ukvarja predvsem s strokovnim izpopolnjevanjem. Namenjen je strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju – vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, svetovalnim delavcem, specialnim pedagogom, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Foto: Blaž Zupančič

NAŠ PROGRAM


Program strokovnega izpopolnjevanja

Vpis v prihodnjo generacijo bo predvidoma v šolskem letu 2017/18. Pogoje vpisa in program bomo objavili naknadno (predvidoma spomladi 2017).


Individualno svetovanje = srečanje v IC Pika

Individualno svetovanje je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom in drugim strokovnim delavcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami.


Telefonsko in e-svetovanje

Telefonska svetovanja so namenjena krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, učitelji, vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami.


Seminarji/ predavanja za strokovne delavce in starše

V IC Pika pripravljamo tudi strokovna izpopolnjevanja v obliki seminarjev in delavnic za strokovne delavce ali predavanja za starše.

NOVICE

napovedujemo

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT IC PIKA Učitelje, pedagoške delavce, strokovnjake za otroke s posebnimi potrebami, družine, prijatelje, zainteresirano javnost … vabimo, da del dneva, tik pred mednarodnim dnevom učiteljev, preživite nekoliko drugače – v Pikini družbi. Obiščete nas lahko…

napovedujemo

  Dan odprtih vrat IC Pika, 4.10. 2016 Seminar Branje – kaj lahko naredimo, 12. 10. 2016. Delavnica za starše osnovnošolskih otrok Na poti v samostojnost, 28. 11. 2016

smo že imeli

Vsa izbrana vprašanja in odgovori e-svetovanja IC Pika: Pravila v razredu- 8. 9. 2016 Merjenje, beleženje vedenja med prehodi- 12. 9. 2016 Kako naj učenca pritegnem k sodelovanju- 26. 9. 2016 Preizkusi branja v 2. razredu-26. 9. 2016