O IC PIKA

Izobraževalni center Pika (IC Pika) je organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana, ki se ukvarja predvsem s strokovnim izpopolnjevanjem. Namenjen je strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju – vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, svetovalnim delavcem, specialnim pedagogom, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Foto: Blaž Zupančič

NAŠ PROGRAM


Program strokovnega izpopolnjevanja

Vpis v prihodnjo generacijo bo predvidoma v šolskem letu 2017/18. Pogoje vpisa in program bomo objavili naknadno (predvidoma spomladi 2017).


Individualno svetovanje = srečanje v IC Pika

Individualno svetovanje je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom in drugim strokovnim delavcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami.


Telefonsko in e-svetovanje

Telefonska svetovanja so namenjena krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, učitelji, vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami.


Seminarji/ predavanja za strokovne delavce in starše

V IC Pika pripravljamo tudi strokovna izpopolnjevanja v obliki seminarjev in delavnic za strokovne delavce ali predavanja za starše.

NOVICE

napovedujemo

Seminar Avtizem, sobota, 29. 10. 2016 Predavanje za starše osnovnošolskih otrok Na poti v samostojnost, 28. 11. 2016

smo že imeli

DAN ODPRTIH VRAT IC PIKA   Dan odprtih vrat smo imeli v IC PIKA prvič in gotovo ne zadnjič. Z vašim obiskom ste nas počastili, dobili smo veliko potrditev za naše delo hkrati pa tudi nekaj zanimivih zamisli za naprej….

smo že imeli

Vsa izbrana vprašanja in odgovori e-svetovanja IC Pika: Pravila v razredu/skupini – 8. 9. 2016 Merjenje in beleženje vedenja med prehodi- 12. 9. 2016 Kako naj pritegnem učenca k sodelovanju pri urah DSP?- 26. 9. 2016 Preizkusi branja v 2….