O IC PIKA

Izobraževalni center Pika (IC Pika) je organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana, ki se ukvarja predvsem s strokovnim izpopolnjevanjem. Namenjen je strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju – vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, svetovalnim delavcem, specialnim pedagogom, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Foto: Blaž Zupančič

NAŠ PROGRAM


Program strokovnega izpopolnjevanja

Vpis v prihodnjo generacijo bo predvidoma v šolskem letu 2018/19. Pogoje vpisa in program bomo objavili naknadno (predvidoma spomladi 2018).


Individualno svetovanje = srečanje v IC Pika

V času šolskih počitnic (julij, avgust 2017) individualnih svetovanj ne izvajamo. S svetovanji nadaljujemo ponovno septembra 2017. 

Individualno svetovanje je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom in drugim strokovnim delavcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami.


Telefonsko in e-svetovanje

V času šolskih počitnic (julij, avgust 2017) telefonskih svetovanj ne izvajamo. S svetovanji nadaljujemo ponovno septembra 2017.

Telefonska svetovanja so namenjena krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, učitelji, vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami.


Seminarji/ predavanja za strokovne delavce in starše

V IC Pika pripravljamo tudi strokovna izpopolnjevanja v obliki seminarjev in delavnic za strokovne delavce ali predavanja za starše.

NOVICE

napovedujemo

Konec oktobra načrtujemo eno izvedbo 8 urnega seminarja (v Ljubljani). Podrobnejše informacije o seminarju bodo objavljene na naši spletni strani v začetku septembra 2017. Seminar bo namenjen vsem, ki vsakodnevno sodelujejo z družinami otrok s posebnimi potrebami: specialnim pedagogom, psihologom,…

napovedujemo

Z dogodki v IC Pika smo v tem šolskem letu zaključili. Tudi v prihodnjem šolskem letu (2017/2018) načrtujemo nekaj dogodkov v obliki seminarjev, šole za starše in drugo. Teme dogodkov bomo objavili jeseni 2017. Članice tima IC Pika vam želimo uspešen zaključek…

smo že imeli

Ob koncu šolskega leta nas je razveselila novica iz OŠ Poljane, kjer so izvedli Program branja v 3. razredu, po vsebini gradiva IC Pika Tekočnost branja  – merjenje in spremljanje. Cilj njihovega programa je bil prepoznati učence, ki imajo specifične učne težave,…

smo že imeli

V Izobraževalnem centru Pika smo v nastajanju novega seminarja in gradiv na temo ocenjevanja otrokovih potreb izvedli anketo, s katero smo želeli ugotoviti, kako  strokovni delavci, ki delujejo na pedagoškem področju, poznajo, razumejo ter uporabljajo postopke in merske instrumente za…