O IC PIKA

Izobraževalni center Pika (IC Pika) je organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana, ki se ukvarja predvsem s strokovnim izpopolnjevanjem. Namenjen je strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju – vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, svetovalnim delavcem, specialnim pedagogom, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Foto: Blaž Zupančič

NAŠ PROGRAM


Program strokovnega izpopolnjevanja

Vpis v prihodnjo generacijo bo predvidoma v šolskem letu 2017/18. Pogoje vpisa in program bomo objavili naknadno (predvidoma spomladi 2017).


Individualno svetovanje = srečanje v IC Pika

Individualno svetovanje je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom in drugim strokovnim delavcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami.


Telefonsko in e-svetovanje

Telefonska svetovanja so namenjena krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, učitelji, vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami.


Seminarji/ predavanja za strokovne delavce in starše

V IC Pika pripravljamo tudi strokovna izpopolnjevanja v obliki seminarjev in delavnic za strokovne delavce ali predavanja za starše.

NOVICE

napovedujemo

  Predavanje za starše: 9. januar 2017- Na poti v samostojnost Predavanje za starše: 6. februar 2017- Vaje za tekoče branje Predavanje za starše: 10. april 2017- Branje Predavanje za starše: 15. maj 2017- Moteče vedenje Predavanje za starše: 5….

napovedujemo

Od naših kolegov na ERF (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Centar za cjeloživotno obrazovanje) v Zagrebu smo dobili povabilo za udeležbo na seminarju “Razvojni profili predšolskih otrok: opazovanje in analiza“, ki bo od 14. 1. do 16. 1. 2017 v Zagrebu. Ker gre…

smo že imeli

Vsa izbrana vprašanja in odgovori e-svetovanja IC Pika: Pravila v razredu/skupini- 8. 9. 2016 Merjenje in beleženje vedenja med prehodi- 12. 9. 2016 Kako naj pritegnem učenca k sodelovanju pri urah DSP?- 26. 9. 2016 Preizkusi branja v 2. razredu-…

smo že imeli

V mesecu novembru 2016 so naši sodelujoči v svojih enotah pripravili predavanje o Pohvalah, iz serije e-gradiva Pika gre naprej … v šole in vrtce: Tatjana Prusnik v enoti Vrtec Pod Gradom Mina Stojilov, Tina Maček in Saša Milnar, v…