NOVICE

smo že imeli

V Izobraževalnem centru Pika smo v nastajanju novega seminarja in gradiv na temo ocenjevanja otrokovih potreb izvedli anketo, s katero smo želeli ugotoviti, kako  strokovni delavci, ki delujejo na pedagoškem področju, poznajo, razumejo ter uporabljajo postopke in merske instrumente za…

smo že imeli

Koordinatorica v IC Pika Sabina Pšeničnik, se je udeležila izobraževanja Varna shramba spletnih informacij in primeri možnih zlorab. Nad izvedbo predavanja je bila zelo navdušena in je napisala poročilo, nekoliko drugače: Porocilo o izobrazevanju-Varna shramba spletnih informacij…-14.6.2017

smo že imeli

V oddaji Turbulenca, ki je bila 14. junija 2017, z naslovom Med grajo in pohvalo, je bila ena izmed gostij tudi dr. Branka D. Jurišić, avtorica e-gradiva  Pohvale. Življenje je napolnjeno z vsakodnevnimi preizkušnjami. Spodrsljaji so hitro deležni graje, kritike,…

smo že imeli

V aprilu 2017, sta bralki naše spletne strani za svoj kolektiv v vrtcu Jelka, pripravili predavanje po e-gradivu Pohvale, iz serije Pika gre naprej … v šole in vrtce. Kolegice Marjanca Kavčič Pečnik nam je napisala prijazno pismo: V našem vrtcu…

smo že imeli

Razveselila nas je prva novica o tem, da na nekaterih OŠ pri delu z učenci uporabljajo E-PRIROČNIK  Tekočnost branja – merjenje in spremljanje . Prijazno obvestilo so nam poslali iz OŠ Vita Kraigherja, kjer odlično sodelujeta dve učiteljici in specialna…

smo že imeli

Objavljamo poročilo seminarja Preprečevanje motečega vedenja- Uvod v podporo pozitvnemu vedenju, ki smo ga imeli 15. marca 2017, v prostorih IC Pika: Poročilo seminarja Preprečevanje MV- 15.3.2017