Seznam e-svetovanj IC Pika – odgovorili smo

Tukaj objavljamo vsa izbrana vprašanja in odgovore e-svetovanja IC Pika. S klikom na posamezni naslov svetovanja pridete do želene vsebine. Odgovori so kratki – na dveh straneh. Če želite določen odgovor posredovati še komu drugemu, prosimo, da ga posredujete v obliki spletne povezave (in ne kot PDF priponka), saj štejemo prenose gradiv. Veseli bomo, če nam na pika@centerjanezalevca.si napišete svoje mnenje/opombe,… Hvala.


Predlog za citiranje: Ime avtorja (najdete ob koncu e-svetovanja), letnica (napisano pod naslovom e-svetovanja). Naslov e-svetovanja, številka e-svetovanje, Ljubljana: IC Pika. Primer: Molek, M. (2016). Sin se noče in ne zna učiti, 7. e-svetovanje. Ljubljana: IC Pika

ŠTEVILKA 

SVETOVANJA

NASLOV E-SVETOVANJA OBJAVILI VPRAŠALI SO NAS

1

Pravila v razredu/skupini Oktober 2016 Učiteljica

2

Merjenje in beleženje vedenja med prehodi Oktober 2016 Vzgojiteljica

3

Kako naj pritegnem učenca k sodelovanju pri urah DSP? Oktober 2016 Izvajalka DSP

4

Preizkusi branja v 2. razredu Oktober 2016 Izvajalka DSP

5

Pomoč pri učenju branja November 2016 Učitelj

6

Kako do želenega vedenja November 2016 Starši

7

Sin se noče in ne zna učiti November 2016 Starši

8

Moj sin še ne govori, star bo 3 leta November 2016 Starši

9

Samo trma ali res vedenjski izbruh November 2016 Učitelj

10

Kako omejiti TV/tablico pri mladostniku z avtizmom? November 2016 Starši

11

Opažam znake avtizma. Kaj naj naredim? December 2016 Starši

12

Avtizem: izrazi, diagnoze, klasifikacijski sistemi in pravice December 2016 Spec. pedagoginja

13

Premagovanje strahu pred neuspehom December 2016 Starši

14

Vzgojni ukrepi – nasilje dveh učencev na šoli December 2016 Učiteljica

15

Kaj naredimo doma, da bo v šoli manj MV? December 2016 Starši

16

Selektivni mutizem – ocena in cilji v IP December 2016 Spec. pedagoginja

17

Točke napredovanja za predavateljice Januar 2017 Spec. pedagoginja

18

Cilji v IP in sicer Januar 2017 Študentka

19

Učenje učenja Januar 2017 Starši

20

Moteče vedenje – funkcija – strategije Januar 2017 Učiteljica

21

Odzivanje med agresivnim vedenjem Februar 2017 Ravnatelj

22

Prilagoditve branja pravljice  Februar 2017 Vzgojiteljica

23

Tiki Marec 2017 Učiteljica

24

Ocena otrokove komunikacije – sredstva in namen Marec 2017 Izvajalka DSP

25

Jaz jih imam petindvajset, ti pa enega  April 2017 Spec. pedagoginja

26

Soočanje s problemi v razredu April 2017 Učiteljica

27

Sodelovanje v timu za IP April 2017 Soc. pedagoginja

28

Kako izbiram med cilji? April 2017 Spec. pedagoginja

29

Ko ubogljivost ni dovolj za uspeh Maj 2017 Učiteljica

30

Specifični opisi vedenja Maj 2017 Spec. pedagoginja

31

Možnost izbire Maj 2017 Vzgojiteljica

32

Podpora spremljevalca…medvrstniški odnosi Junij 2017 Spremljevalka v vrtcu

33

Počitniške učne priložnosti za učenje organizacije

Junij 2017 Starši

34

Prilagoditve in pričakovana vedenja (ADHD)

September 2017 Starši

35

Učenci ne upoštevajo pravil in zahtev

September 2017 Učiteljica

36

Z vstopom v šolo so težave še izrazitejše

Oktober 2017 Starši

37

Kaj je fer?

Oktober 2017 Spec. pedagoginja

38

Prilagajanje na nov vrtec in rutine

Oktober 2017 Starši

39

Merjenje tekočnosti branja – izbor besedil

November 2017 Spec. pedagoginja

40

V vrtcu ne govori – pretiravamo ali je to problem? November 2017 Starši

41

Otrok z zmerno motnjo – pravice ob polnoletnosti November 2017 Starši

42

Strategije umirjanja December 2017 Starši

43

Nadomestno vedenje in socialne zgodbe   December 2017 Starši

44

Tekočnosti branja – jecljanje in dodajanje besed Januar 2018 Spec. pedagoginje

45

Preizkus razumevanja branja – labirint Januar 2018 Spec. pedagoginje

46

Preglednica ABC-AFV Januar 2018 Soc. pedagoginja in učiteljica

47

 Učenje socialnih spretnosti v skupini Januar 2018 Starši

48

 Težavno vedenje in sodelovanje s starši Februar 2018 Učiteljica

49

 Bralne učne strategije Februar 2018 Učiteljica

50

Socialne spretnosti – kaj lahko naredimo doma? Marec 2018 Starši