Knjižica IC Pika: Kaj in kako povedati učencem o šoli s prilagojenim programom in motnji v duševnem razvoju

Branka D. Jurišić

Odlomek iz besedila knjižice:

»Prepričanja učencev vplivajo na njihovo samozavest, samopodobo, vedenje in odločanje, zato je pomembno, da jim pojasnimo vzroke šolanja v programu z nižjim izobrazbenim standardom, značilnosti programa, jih usmerjamo, poslušamo in odprto odgovarjamo na vprašanja, ki so kočljiva za mnoge starše, učitelje in druge strokovnjake.«

Knjižica Kaj in kako povedati učencem
Knjižica Kaj in kako povedati učencem
PRENESI VSEBINO