Vse izdane publikacije IC Pika

ZBIRKA: PIKE

MAJHEN FORMAT, A IZČRPNA VSEBINA.
KNJIŽICE, KI JIH PREBEREMO NA DUŠEK IN SE K NJIM VRAČAMO, KO SMO V DVOMIH.

Do sedaj izdane knjižice:

  • POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen učencem z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter učencem, pri katerih se med šolanjem pojavi potreba po vključitvi v posebni program. (V. Kočar Junkar, I. Modrej Mežnar, 2015)
  • NA POTI V SAMOSTOJNOST: Kaj lahko na področju samostojnosti pričakujemo od otroka v določenem starostnem obdobju ter nekaj smernic in nasvetov za doseganje želenih ciljev. (H. Jeršan Kojek, B. D. Jurišić, 2016)
  • VAJE ZA TEKOČE BRANJE: Kako lahko odrasli spodbujamo tekoče branje pri otrocih v prvem triletju osnovne šole (M. Demšar, 2016)

 

 

ZBIRKA: PIKA GRE NAPREJ … V ŠOLE IN VRTCE

ŠIRJENJE STROKOVNIH VSEBIN V ŠOLE IN VRTCE

pika-gre-v-soleE-gradiva iz zbirke Pika gre naprej … v šole in vrtce obsegajo: prosojnice za predavanje, navodilo za predavatelje in e-priročnik s strokovnim besedilom.

Strokovni delavci lahko pripravijo predavanje v svojem kolektivu in uporabijo naše prosojnice in delovne liste za delavnice. V navodilih za predavatelje so slike prosojnic in pri vsaki besedilo, ki spremlja posamezno prosojnico. Kot pripravo na predavanje svetujemo, da proučite spremno strokovno gradivo v obliki e-priročnika, ki ga lahko slušateljem tudi posredujete po predavanju.

Do sedaj izšlo:

 

 

 

KNJIGA: OTROCI Z AVTIZMOM

otroci-naslovnicaBranka D. Jurišić, 2016
PRIROČNIK ZA UČITELJE IN STARŠE

Knjiga obsega opise otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami in opise postopkov poučevanja. Ponekod so ti postopki dokumentirani tudi s fotografijami. Gradivo bralcu omogoča vpogled v sodobne z dokazi podprte intervencije – s slovenskimi in angleškimi imeni, da bi laže izbrali med tem, »kaj deluje« pri otrocih z avtizmom in kaj so terapije brez dokazov. Podrobneje so predstavljeni individualizirani primeri štirih intervencij: krepitev, poučevanje z vrstniki, naravno poučevanje in vizualna podpora (urniki).

 

 

ODGOVORILI SMO

IZBRANA VPRAŠANJA IN ODGOVORI E-SVETOVANJA IC PIKA.

E-svetovanja so kratki nasveti, dve strani, v obliki odgovorov na vprašanja staršev, učiteljev, vzgojiteljev …

DRUGO

 

DRUGI PRISPEVKI