O NAS

Izobraževalni center Pika (v nadaljevanju IC Pika) je enota Centra Janeza Levca Ljubljana. Septembra 2013 ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) zaradi potreb strokovnih delavcev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Izobraževalni center izvaja različne dejavnosti, od programa strokovnega izpopolnjevanja do seminarjev, predavanj in delavnic, ki so namenjeni tako strokovnim delavcem kot staršem. Izvaja tudi program individualnega svetovanja, in sicer osebno, telefonsko in elektronsko.

Vizija

Osnovna vizija in dolgoročni cilj Izobraževalnega centra Pika je doseči višjo raven kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ljubljana ter dvig kakovosti življenja družin otrok s posebnimi potrebami. Naše poslanstvo je izobraževanje in nudenje podpore tako strokovnim delavcem kot družinam ter skrb za enake možnosti, razvoj in vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec, šolo in širšo družbo.

ZAPOSLENI

Branka D. Jurišić

Branka D. Jurišić je vodja in soustanoviteljica IC Pika. Po poklicu je specialna pedagoginja. Izobražuje predvsem strokovnjake iz vrtcev in šol ter tako spoznava njihove potrebe na področju šolanja OPP. Pred tem je bila zaposlena v prvem oddelku za otroke z avtizmom v Centru Janeza Levca Ljubljana, ki je bil ustanovljen pred skoraj tridesetimi leti. Nato pa je več kot 20 let delala v Centru za duševno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana, kjer je sodelovala pri odkrivanju, diagnosticiranju in ocenjevanju OPP, svetovala družinam in tudi strokovnjakom vrtcev in šol, kako te otroke in mladostnike čim bolje vključiti v vsakodnevno življenje.

Sabina Pšeničnik

Sabina Pšeničnik je v IC Pika koordinatorica programov. Po izobrazbi je organizatorka socialne mreže. Njeno delo v IC Pika je usklajevanje programov: izpopolnjevanj strokovnih delavcev ter svetovanj in izobraževanj v obliki seminarjev. Pogosto je prvi stik po telefonu v IC Pika in tudi ob prihodu družin, učiteljev, vzgojiteljev ter drugih strokovnih delavcev v različne dejavnosti IC Pika. Pripravlja gradiva in opravlja delo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (snemanje, priprava video posnetkov, informacije za spletno stran …). Odgovorna je tudi za organizacijo seminarjev, ki jih prireja IC Pika. Največ izkušenj pri delu z OPP in njihovimi starši je pridobila v sprejemni pisarni Centra za duševno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana. Pravi, da ima sanjsko službo, saj se vsak dan nauči nekaj novega, kar lahko prenese v svoje vsakdanje življenje.

Ajda Strnad

Ajda Strnad je v IC Pika zaposlena za polovični delovni čas, drugo polovičko pa dopolnjuje z izvajanjem dodatne strokovne pomoči na redni osnovni šoli. Po izobrazbi je socialna pedagoginja, kar jo zaznamuje na različnih področjih strokovnega in zasebnega življenja. Svojo veliko željo, da bi sodelovala v izobraževanju učiteljev, vzgojiteljev in ostalih pedagogov ter pomagala staršem otrok s posebnimi potrebami, bo zdaj lahko zaživela in razvila v IC Pika. »Obožujem svoje delo« izreče vsaj enkrat dnevno, saj jo praktično delo z otroki s posebnimi potrebami veseli in navdihuje, hkrati pa tudi vedno znova pripelje do osebne rasti.

Mojca Molek

Mojca Molek je v IC Pika zaposlena tri dni v tednu in je specialna pedagoginja. V šolskem letu 2017/2018 je odsotna in se vrne prihodnje šolsko leto. Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči je zaposlena v vrtcu in dela s predšolskimi otroki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca. Dve leti se je v IC Pika izpopolnjevala za delo z otroki, s starši in strokovnimi delavci. V zadnjem času se še posebej posveča spoznavanju na dokazih utemeljenih pristopov, metod in strategij za delo z otroki z motečim vedenjem ter vpeljevanju pozitivne vedenjske podpore v vrtčevske skupine.

default picture

Zunanja sodelavka za e-svetovanje

Romana Ferlič je specialna pedagoginja, svojo pot je začela na področju predšolske vzgoje. Od leta 2009 nadaljuje z delom v redni osnovni šoli. V IC Pika je končala dveletni program strokovnega izpopolnjevanja, nato se je za dve šolski leti pridružila timu IC Pika.

default picture

Zunanja sodelavka za individualno svetovanje

Katarina Kotnik Ivačič je diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije ter zaposlena v osnovni šoli kot svetovalna delavka. Poleg osnovne izobrazbe je pridobila specialnopedagoško dokvalifikacijo s področja motenj vedenja in osebnosti, dve leti se je tudi izpopolnjevala v IC Pika.

default picture

Zunanja sodelavka za individualno svetovanje

Helena Jeršan Kojek je specialna pedagoginja in zaposlena v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom Centra Janeza Levca na Dečkovi, dve leti je bila vključena v program strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika. Je tudi soavtorica knjižice Na poti v samostojnost in vodja delavnic za starše.

default picture

Zunanja sodelavka za individualno svetovanje

Vanda Kočar Junkar je specialna pedagoginja in dela v posebnem programu vzgoje in izobraževanja OVI Jarše. Izobraževala se je tako doma kot v tujini, dve leti pa je bila vključena v program strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika. V letu 2014 je bila nagrajena s priznanjem Društva defektologov Slovenije za uspešno delo v posebnem programu.

VIZITKA

Center Janeza Levca Ljubljana
Karlovška c. 18
1000 Ljubljana
D.Š. 94338558

logo

Izobraževalni center PIKA
Zemljemerska 7
1000 Ljubljana


logo

KAKO DO NAS?

Do nas lahko pridete iz katere koli smeri obvoznice. Nahajamo se dober kilometer vzhodno od središča Ljubljane. Smo v stavbi OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7, in imamo svoj vhod. Iz Zemljemerske ulice zavijete v Hudovernikovo ulico, se peljete nekaj metrov naravnost, mimo vrtca, in na levi strani zagledate rumeno zgradbo – to smo mi. Nadaljujete levo, mimo zapornice in čez parkirišče, kjer je na levi strani vhod.

Parkirnih mest ne moremo zagotoviti zato predlagamo uporabo Ljubljanskega potniškega prometa (avtobus št. 11 s postajališčem »Roška ali Streliška« na Roški cesti; avtobusi št.: 2, 5, 13 in 20 s postajališčem »Ambrožev trg« na Poljanski cesti).

Nekaj možnosti parkiranja:

 

kjesmo_pika


LOKACIJA