Program strokovnega izpopolnjevanja

Prva generacija udeleženk strokovnega izpopolnjevanja je junija 2015 uspešno zaključila dveletni program. Udeleženke bodo v svojem delovnem okolju vnašale spremembe in strokovne novosti v svoje delo. Skupina šestih udeleženk pa je del ekipe IC Pika že v šolskem letu 2015/16 in izvaja krajše programe izobraževanja za vrtce in šole MOL ter program individualnega svetovanja za družine in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (individualna srečanja in telefonsko svetovanje). Vpis v prihodnjo generacijo bo v šolskem letu 2018/19. Pogoji vpisa in program: Razpis IC Pika – s programom-april 2018

Nekaj utrinkov iz program strokovnega izpopolnjevanja si lahko ogledate v video posnetku prve generacije udeleženk strokovnega izobraževanja, ki smo ga pripravili ob otvoritvi novih prostorov na Zemljemerski ulici 7.


V okviru Pedagoškega inštituta sta doc. dr. Tina Vršnik Perše in dr. Marta Licardo, naredili evalvacijo programa strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika (oktober 2015). Njuno mnenje si lahko ogledate v video posnetku.


Individualno svetovanje = srečanje v IC Pika

Med letnimi počitnicami (julij in avgust) ne izvajamo svetovanj.

Individualno svetovanje je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom in drugim strokovnim delavcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami.
Srečanja pri nas so mogoča v ponedeljek popoldne ali v sredo dopoldne, izključno po predhodnem dogovoru. Vsa srečanja so brezplačna in jih snemamo za potrebe strokovnega izpolnjevanja, priprave seminarjev, predavanj, delavnic ipd.
Če se želite naročiti na srečanje, nas lahko pokličete na tel. št. 01 43 42 360, in sicer ob ponedeljkih od 15.00 do 17.00, ostale dneve od 8.00 do 13.00.

Z individualnim svetovanjem želimo spodbuditi sodelovanje med družinami in vrtcem oziroma šolo, iskanje skupnih rešitev, medsebojno zaupanje in tudi skupno učenje. Individualna svetovanja imenujemo srečanja v IC Pika. Srečanja obsegajo svetovanje o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami (od rojstva do 15. leta starosti).
Na srečanje lahko pridejo starši, vzgojitelji, učitelji in drugi strokovni delavci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP), z otroki/mladostniki s tveganjem za posebne potrebe (razvojni zaostanek, motnje v duševnem razvoju, avtizem, težave pri učenju, vedenju, sodelovanju) ali z otroki, ki se soočajo z večjimi težavami prilagajanja v vrtcu in šoli in predstavljajo izziv za starše, vzgojitelje in učitelje.

Število srečanj je omejeno na največ šest obiskov. Prednost imajo učitelji in vzgojitelji, ki so zaposleni v vrtcih ali šolah, katerih ustanoviteljica je MOL, ter starši otrok, ki obiskujejo te vrtce in šole. Želimo si, da bi tovrstno svetovanje potekalo v sodelovanju z družino OPP in priporočamo skupna srečanja – učitelj/vzgojitelj, otrok/mladostnik in starši.

 


1.0-igralnica
Gašper in Klara v igralnici.

1.0-foto-Andreja Turk
Na fotografiji dve študentki opazujeta in poslušata pogovor za steklom.

1.0-igralnica-
Igralnica s kamerami in steklom za opazovanje


Telefonsko in e-svetovanje

Med letnimi počitnicami (julij in avgust) ne izvajamo svetovanj.

Telefonska svetovanja so namenjena krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, z učitelji, vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci, ki delajo z OPP. Izvajamo jih ob ponedeljkih med 14.00 in 15.30. Pokličete lahko na telefonsko številko 01/ 43 42 363 ali pa vas pokličemo mi, če se za pogovor prej dogovorite v sprejemni pisarni pri Sabini Pšeničnik na tel. Št. 01/ 43 42 360.

E-svetovanje izvajamo od septembra 2016. V ta namen smo oblikovali e-obrazec, ki se nahaja v vsakem spletnem oknu desno spodaj pod napisom »ELEKTRONSKO SVETOVANJE«. Odgovor na vaša vprašanja vam bomo posredovali v 14 dneh. Vsa izbrana vprašanja in odgovore e-svetovanja IC Pika tudi objavimo: TUKAJ


Seminarji/ predavanja za strokovne delavce in starše

V IC Pika pripravljamo tudi strokovna izpopolnjevanja v obliki seminarjev in delavnic za strokovne delavce ali predavanja za starše. Zbrali smo teme, za katere so strokovni delavci in starši v preteklih letih izražali največ potreb na individualnih svetovanjih: avtizem, preprečevanje motečega vedenja, branje, ocenjevanje otrokovih potreb, zgodnja obravnava, intervju o rutinah in razredna pravila . Za starše smo izvedli več predavanj na temo: samostojnost otrok, branje, pohvale, prehodi, spanje predšolskih otrok, pravila in socialne veščine.


Poročilo o delu IC Pika:


Program dela IC Pika, za Letni delovni načrt Centra Janeza Levca Ljubljana: