Priročnik Otroci z avtizmom-nova, dopolnjena izdaja

smo že imeli

Nova dopolnjena izdaja priročnika Otroci z avtizmom

Z veseljem vam sporočamo, da je izšla nova (druga) izdaja priročnika Otroci z avtizmom, avtorice Branke D. Jurišić. Priročnik je prvič izšel leta 2016 in še isto leto smo ga ponatisnili. V letu 2021, smo se odločili, da knjigo nekoliko prenovimo in dopolnimo, saj je res veliko novosti na področju proučevanja avtističnih motenj. V celoti smo prenovili poglavje Podatki in dejstva o avtističnih motnjah, ki temeljijo na novejših raziskavah. Dodali smo novo poglavje Družine otrok z avtističnimi motnjami, ki obsega vpliv avtistične motnje na družine, tudi na sorojence, izsledke o z dokazi podprtih strategijah in o spornih terapijah. Posodobili in dopolnili smo tudi poglavje Poučevanje otrok z avtističnimi motnjamiz dokazi podprte intervencije (podrobneje smo opisali postopke vrednotenja raziskav, merila za vrednotenje intervencij in izid, ki ga z njimi lahko dosežemo pri otrocih in mladostnikih z AM). Dodali smo tudi nov pregled z dokazi podprtih intervencij (NCAEP), ki predstavlja najpomembnejše delo na tem področju, saj zajema dodatnih 61.147 raziskav o tem, kaj je učinkovito pri našem delu z otroki in mladostniki z avtističnimi motnjami. V knjigi smo tudi pregledali in posodobili vse spletne povezave do odličnih gradiv iz svetovnega spleta.

Branka D. Jurišić, september 2021

Več informacij o knjigi in podatki za naročilo, v povezavi: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/opis-knjige-otroci-z-avtizmom/