GRADIVA

Priporočila pred usmerjanjem-gradiva

Objavljamo seznam gradiv, ki so lahko v pomoč staršem ali strokovnim delavcem v šoli – ko razmišljajo o zahtevku za usmerjanje ali želijo »potrdilo«, ...

Vedenjski izbruhi, knjižica IC Pika

Marca 2021, smo v IC Pika izdali knjižico z naslovom Vedenjski izbruhi. Avtorica knjižice je specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić. V maju 2021, ...

Rdeča maskica – pravljica

Pravljica o Rdeči maskici avtorice Nine Sojar Košorok Marca 2020, v začetku epidemije, je pravljica krožila med nami po e-pošti. Javno ni bila objavlj ...