Rdeča maskica – pravljica

Pravljica o Rdeči maskici avtorice Nine Sojar Košorok

Marca 2020, v začetku epidemije, je pravljica krožila med nami po e-pošti. Javno ni bila objavljena, zato smo prosili avtorico za dovoljenje za objavo in ga tudi dobili. Navdušili sta nas njena duhovitost in poučnost. Zgodba je priredba Rdeče kapice (deklica gre k babici, ki je bolna, sreča volka …, na koncu lovec reši deklico in babico) in je večini otrok poznana. Spremembe in dodatki v pravljici se večinoma nanašajo na vedenje v času epidemije (nošenje maske, varna razdalja med ljudmi, umivanje rok, razkuževanje kljuk …), prepoznavanje simptomov okužbe s koronavirusom in ukrepe, ki v tem času zaznamujejo življenje družin (pouk v e-učilnicah, delo od doma, omejitev gibanja …). Besedilo je večplastno in ni bilo napisano le za otroke, nekatere podrobnosti bodo zanimive in zabavne zgolj odraslim, kakšna morda tudi le zdravstvenim delavcem. Kljub temu jo priporočamo učencem (od 4. do 9. razreda osnovne šole) in dijakom. Učenci se bodo ob skupnem branju lahko osredotočili le na njim razumljivo vsebino, obnovijo lahko osnovno zgodbo, preventivne ukrepe in v pogovorih delijo svoje izkušnje iz časa epidemije. Nekateri bodo gotovo tudi spraševali o njim neznanih besedah in dejstvih. Odrasli naj jim pojasnijo, kar o tem vedo, jih spodbujajo pri iskanju preverjenih informacij ali pa preprosto povedo, da nekaterih stvari tudi sami ne poznajo. Vsebina omogoča tudi pogovor o zahtevnejših vsebinah, kot so: obveščanje, javno zdravje, preverjene informacije, strokovna priporočila in podobno.

Dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja, in
Doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

S klikom na znak “PRENESI VSEBINO” (pod video posnetkom) dobite po e-pošti povezavo do pravljice, ko vpišete svoj e-naslov.


Pravljico smo uporabili tudi za učenje pisanja obnove zgodbe. Kako sta jo obnovila učenca 5. in 6. razreda OŠ, si lahko ogledate tu:

PRENESI VSEBINO