E- gradivo Pohvale

Branka D. Jurišić

E-gradiva iz serije Pika gre naprej … v šole in vrtce so opremljena z znakom puščice. Namen tega gradiva je širjenje strokovnih vsebin v vrtce in šole. Vsaka tema obsega: prosojnice za predavanje, navodilo za predavatelje in e-knjižico s strokovnim besedilom. Strokovni delavci lahko pripravijo predavanje v svojem kolektivu in uporabijo naše prosojnice in delovne liste za delavnice. V navodilih za predavatelje so slike prosojnice in pri vsaki besedilo, ki spremlja posamezno prosojnico. Kot pripravo na predavanje svetujemo, da proučite spremno strokovno gradivo v obliki e-knjižice, ki jo lahko slušateljem tudi posredujete po predavanju.

Vsa gradiva imajo licenco Creative Commons 2.5 (pogoji licence CC so opisani na začetku vsakega gradiva).

V šolskem letu 2015/16 smo pripravili dve taki gradivi – Pohvale in Tekočnost branja, v prihodnje pa jih načrtujemo še več. Pripraviti želimo gradiva, ki bodo čim bolj uporabna in koristna, zato pričakujemo vaše mnenje o teh gradivih in tudi predloge za nova gradiva.

E-gradivo Pohvale avtorice Branke D. Jurišić je bilo marca 2016 predstavljeno na seminarju Preprečevanje motečega vedenja.

Odlomek iz e-knjige Pohvale (Jurišić, 2016):

Pohvala je ena od najpreprostejših tehnik, ki jih učitelji lahko uporabijo, da bi zmanjšali moteče vedenje pri učencih in dosegli pozitiven učinek na njihovo vedenje in napredovanje. Izvajanje te tehnike zahteva malo časa, nekaj znanja in redko materialna sredstva. Z namenom, da bi bile pohvale učinkovite, smo zbrali nekaj smernic iz strokovne literature in osebnih izkušenj.
Pohvala je ustna ali pisna trditev, obsegajoča opis želenega oziroma pozitivnega vedenjskega vzorca, ki ga je nekdo izkazal. Lahko je hkrati način poučevanja in krepitve socialnih in učnih oblik vedenja. Pohvala je učinkovita, če jo učenec doživlja kot nekaj prijetnega in ima rad pozornost, ki mu jo izkažemo s pohvalo.

  • Pohvala preprečuje nekatere oblike neželenega vedenja, če jo uporabljamo učinkovito.
  • Vsebino in obliko pohvale prilagodimo individualnim potrebam otroka.
  • V stikih z otroki je priporočljivo, da pogosteje izrečemo pohvalo za želeno oziroma pozitivno vedenje kot pa grajo oziroma opomin za neželeno vedenje (priporočeno razmerje je 4 : 1).
E-gradivo obsega  Ime dokumenta
  • knjižico Pohvale
 PIKA_POHVALE_knjiga_JURISIC_9.3.2016
  • prosojnice za predavanje in delavnice 
 PIKA_POHVALE_prosojnice_JURISIC_18.3.2016
  • navodila za izvedbo predavanj in delavnic
 PIKA_POHVALE_navodila za izvedbo predavanja  in delavnic_JURISIC_18.3.2016

Če boste gradiva uporabili v vrtcu/šoli, vas prosimo, da nam sporočite svoje podatke na e-naslov: pika@centerjanezalevca.si
Podatki naj vsebujejo:

  1. vaše ime,
  2. ime ustanove, kjer ste izvedli predavanje in delavnice (vrtec, šola, drugo),
  3. število udeležencev,
  4. kdo so bili slušatelji (vzgojitelji, učitelji, starši …).

Želimo vam veliko uspehov.


Z veseljem objavljamo vaše odzive:


Dragi učitelji in vzgojitelji. Na predavanju Branke D. Jurišić o Pohvalah (5. 12. 2016) so vam starši napisali pohvale. Želimo, da jih preberete in naj vam bodo motivacija pri vašem nadaljnjem delu: pohvale staršev za učitelje-vzgojitelje-5.12.2016


Nekaj o pohvalah tudi v oddaji Turbulenca (Med grajo in pohvalo), kjer bila gostja dr. Branka D. Jurišić, dne 14. junij 2017, v povezavi: http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174477051


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.


S klikom na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” dobite po e-pošti povezavo do vseh treh dokumentov gradiva POHVALE, ko vpišete svoj e- naslov.

PRENESI VSEBINO