Vse izdane publikacije IC Pika

Večina gradiv je prosto dostopna v e-inačici. Kako dostopate do vsebine gradiva, si poglejte v video posnetku Vodič spletne strani IC Pika, od 3. minute naprej: https://www.youtube.com/watch?v=Dkdvk6j0oRE

 

CENIK IZDANIH PUBLIKACIJ IC PIKA

 

ZBIRKA: PIKE

MAJHEN FORMAT, A IZČRPNA VSEBINA.
KNJIŽICE, KI JIH PREBEREMO NA DUŠEK IN SE K NJIM VRAČAMO, KO SMO V DVOMIH.

 

Do sedaj izdane knjižice:

 1. KAJ IN KAKO POVEDATI UČENCEM o šoli s prilagojenim programom in motnji v duševnem razvoju. (B. D. Jurišić, 2015)
 2. MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN PRVA ZAPOSLITEV po zaključeni osnovni šoli s prilagojenim programom ali izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (T. Lipičar, J. Krautberger, N. Govekar, 2015).
 3. POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Posebni program vzgoje in izobraževanja je namenjen učencem z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter učencem, pri katerih se med šolanjem pojavi potreba po vključitvi v posebni program (V. Kočar Junkar, I. Modrej Mežnar, 2015).
 4. NA POTI V SAMOSTOJNOST: Kaj lahko na področju samostojnosti pričakujemo od otroka v določenem starostnem obdobju ter nekaj smernic in nasvetov za doseganje želenih ciljev (H. Jeršan Kojek, B. D. Jurišić, 2016).
 5. VAJE ZA TEKOČE BRANJE: Kako lahko odrasli spodbujamo tekoče branje pri otrocih v prvem triletju osnovne šole (M. Demšar, 2016).
 6. PREHODI TEČEJO KOT PESEM: Napotki za vzgojitelje in starše, ki otrokom olajšajo  prehajanje od ene dejavnosti k drugi (M. Molek, 2017)
 7. TEŽAVE V KOMUNIKACIJI-prevod april 2017: Kako in kdaj spodbujati otrokovo sporazumevanje (K. Popčević, 2015).
 8. MOTNJE TIKOV: Napotki za starše in otroke s tiki, ki pridejo prav tudi učiteljem (J. Kodrič, 2019).
 9. PIKA SE PREDSTAVI: Dejavnosti Izobraževalnega centra Pika (S. Pšeničnik in B. D. Jurišić, 2019).
 10. VZGOJA IN VEDENJE V ŠOLI. Podpora pozitivnemu vedenju na ravni šole (B. D. Jurišić, 2020).
 11. VEDENJSKI IZBRUHI: Kako se odzivamo na izpade trme in kako na vedenjske izbruhe otrok z avtističnimi motnjami? (B. D. Jurišić, 2021).
 12. SENZORNO ZAZNAVANJE OTROK Z AVTIZMOM. Pot do spodbudnega in senzorno prijaznejšega učnega okolja. (N. Oder, 2021).
 13. ZAKAJ IN KAKO SE IGRATI S SVOJIM OTROKOM. Napotki za starše predšolskih otrok (A. Konda, 2021).
 14. PREIZKUS TEKOČNOSTI PISNEGA SPOROČANJA Navodila za vrednotenje in uporabo s tremi primeri (K. Koprivnikar Grošelj, J. Balažič in K. Vester; 2021).
 15. SOCIALNE SPRETNOSTI UČENCEV V REDNI OSNOVNI ŠOLI (S. Marn in P. Markovič; 2021).
 16. UČENCI S ČUSTVENO-VEDENJSKIMI TEŽAVAMI V REDNI OSNOVNI ŠOLI (S. Marn in P. Markovič; 2023).

 

ZBIRKA: PIKA GRE NAPREJ … V ŠOLE IN VRTCE

ŠIRJENJE STROKOVNIH VSEBIN V ŠOLE IN VRTCE

E-gradiva iz zbirke Pika gre naprej … v šole in vrtce obsegajo: prosojnice za predavanje, navodilo za predavatelje in e-priročnik s strokovnim besedilom.

Strokovni delavci lahko pripravijo predavanje v svojem kolektivu in uporabijo naše prosojnice in delovne liste za delavnice. V navodilih za predavatelje so slike prosojnic in pri vsaki besedilo, ki spremlja posamezno prosojnico. Kot pripravo na predavanje svetujemo, da proučite spremno strokovno gradivo v obliki e-priročnika, ki ga lahko slušateljem tudi posredujete po predavanju.

Do sedaj izšlo:

 

 

 

KNJIGA: OTROCI Z AVTIZMOM

Branka D. Jurišić, 2016; 2021 nova dopolnjena izdaja
PRIROČNIK ZA UČITELJE IN STARŠE

Knjiga obsega opise otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami in opise postopkov poučevanja. Ponekod so ti postopki dokumentirani tudi s fotografijami. Gradivo bralcu omogoča vpogled v sodobne z dokazi podprte intervencije – s slovenskimi in angleškimi imeni, da bi laže izbrali med tem, »kaj deluje« pri otrocih z avtizmom in kaj so terapije brez dokazov. Podrobneje so predstavljeni individualizirani primeri štirih intervencij: krepitev, poučevanje z vrstniki, naravno poučevanje in vizualna podpora (urniki).

V letu 2021, je izšla nova (druga) izdaja priročnika s posodobljenimi in dopolnjenimi podatki.

 

 

 

KNJIGA: DRUŽINE IN RUTINE

Branka D. Jurišić, december 2017 (tiskano), januar 2018 (elektronsko)
PRIROČNIK ZA IZVAJALCE ZGODNJE OBRAVNAVE

Priročnik je prosto dostopen v e-inačici. Tiskano različico priročnika Družine in rutine so prejeli udeleženci celodnevnega seminarja Zgodnja obravnava – ocena potreb družine, ki je bil v sredo, 17. januarja 2018, v dvorani Smelt v Ljubljani. Tiskanega priročnika ne pošiljamo in ni v prodaji.
Informacije o priročniku: Predstavitev prirocnika Druzine in rutine

PRAKTIČNE PRIMERE zapisov IR so zapisale udeleženke strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika (marec 2020): https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/intervju-o-rutinah-zbirka-primerov/

 

 

 

KNJIGA: VEDENJE IN RAZREDNA PRAVILA

Branka D. Jurišić, 2018
POSTOPKI, POUČEVANJE IN PODPORA POZITIVNEMU VEDENJU

Knjiga vključuje številne praktične primere poučevanja želenega vedenja na različnih stopnjah osnovne šole in tudi nekaj primerov poučevanja le-tega v vrtcih. Primeri so dokumentirani s slikami in fotografijami pa tudi s preglednicami in grafikoni.

Za bralce, ki se z določenimi strategijami in pojmi srečujejo prvič, in za tiste, pri katerih je tema vzbudila posebno zanimanje, so nekateri izrazi oz. ključne besede navedene v angleškem jeziku; to jim bo olajšalo iskanje dodatne strokovne literature.

 

 

 

 

 

 

KNJIGA:  OCENA FUNKCIJE VEDENJA IN PROGRAM PODPORE ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

Branka D. Jurišić, februar 2023

Približno 400 strani dolgo delo vsebuje obsežen in celovit pregled ocenjevanja funkcij posameznikovega vedenja in iz razumevanja te funkcije izhajajočih načinov poučevanja želenih vedenj.

Priročnik je namenjen strokovnjakom (učiteljem, psihologom, specialnim pedagogom …), ki se pri vsakdanjem delu srečujejo z neželenimi vedenji otrok z avtističnimi motnjami in jim želijo pomagati, da bi se naučili bolj prilagojenih vedenj, ki jim bodo omogočala večjo samostojnost in neodvisnost v življenju.

 

 

 

 

 


PRIPOMOČEK:  PRIPOMOČEK ZA OCENO SOCIALNIH SPRETNOSTI UČENCA S SMERNICAMI ZA NAČRTOVANJE OBLIK POMOČI

Sara Marn, 2023

Pripomoček za oceno socialnih spretnosti učenca s smernicami za načrtovanje oblik pomoči je namenjen oceni socialnih spretnosti učencev od 1. do 9. razreda osnovne šole.

 

 

 

 

 

 


 

ODGOVORILI SMO

IZBRANA VPRAŠANJA IN ODGOVORI E-SVETOVANJA IC PIKA.

E-svetovanja so kratki nasveti, dve strani, v obliki odgovorov na vprašanja staršev, učiteljev, vzgojiteljev …

E-GRADIVA

 1. Tri ključne spretnosti-združeno gradivo za seminar (maj 2024)
 2. GRADIVA – priporočila pred usmerjanjem (maj 2024)
 3. Gradiva o učenju učenja (gradivo k šoli za starše o učenju učenja) (april 2024)
 4. Kaj je Pika pripravila za učenje/poučevanje na daljavo (november 2020)
 5. Primerjava med spletnimi učilnicami (oktober 2020)
 6. VIZIR – zaščita za obraz, navodila za izdelavo (maj 2020)
 7. Pravljica o Rdeči maskici (april 2020)
 8. Grafični organizatorji – primeri (april 2020)
 9. Aplikacija za snemanje zaslona – navodila (april 2020)
 10. Socialna zgodba: Kako se obnašamo v času epidemije? (april 2020)
 11. Orodje za spletno učilnico in sestanke – GoBrunch (marec 2020)
 12. Intervju o rutinah – zbirka primerov (marec 2020)
 13. Plagiatorstvo (oktober 2019)
 14. Preizkus tekočnosti branja besed z že pripravljenimi seznami besed (september 2019, dopolnitev marec 2021)
 15. Spletne strani in verodostojnost informacij (februar 2019)
 16. Mendeley-navodila za uporabo (januar 2019)
 17. Razredna pravila: Matrika želenega in neželenega vedenja (julij, 2018).
 18. Razredna pravila: Igra-Vem, kaj narediti (julij, 2018).
 19. Letak: Otroci z avtizmom (oktober 2017)
 20. Letak: Otroci z motnjo v duševnem razvoju (oktober 2017) 
 21. Letak: Otroci z motnjo aktivnosti in pozornosti (ADHD) (oktober 2017)
 22. Lestvica STARE. Navodila za uporabo s primeri (september 2017)
 23. Kako pripravimo zasnovo vsebine seminarja, gradiva … (februar 2017)

 

DRUGI PRISPEVKI