Priporočila pred usmerjanjem-gradiva

Objavljamo seznam gradiv, ki so lahko v pomoč staršem ali strokovnim delavcem v šoli – ko razmišljajo o zahtevku za usmerjanje ali želijo »pot

Priročnik Otroci z avtizmom – nova dopolnjena izdaja

Nova dopolnjena izdaja priročnika Otroci z avtizmom Z veseljem vam sporočamo, da je izšla nova (druga) izdaja priročnika Otroci z avtizmom, avtori

Vedenjski izbruhi, knjižica IC Pika

Marca 2021, smo v IC Pika izdali knjižico z naslovom Vedenjski izbruhi. Avtorica knjižice je specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić. V maju 2

KAJ JE PIKA PRIPRAVILA ZA UČENJE ali POUČEVANJE NA DALJAVO

Ko smo se v marcu 2020, zaradi epidemije vsi znašli v novih okoliščinah vsakodnevnega življenja in šolanja na daljavo, smo začeli pripravljati g

Rdeča maskica – pravljica

Pravljica o Rdeči maskici avtorice Nine Sojar Košorok Marca 2020, v začetku epidemije, je pravljica krožila med nami po e-pošti. Javno ni bila ob

Motnje tikov, knjižica IC Pika

Objavljamo knjižico Motnje tikov, ki jo je napisala naša dragocena kolegica doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., specialistka klinične psiholo

Težave v komunikaciji, knjižica IC Pika-prevod

Knjižica Težave v komunikaciji avtorice Klare Popčević nas je navdušila, tako da smo se hitro odločili za njeno prevajanje. Prepričani smo, da

Oddaja Turbulenca: Je avtizem ozdravljiv?

»Številni starši iščejo različne metode v upanju, da se bo njihov otrok z diagnozo avtizma motnjo ‘pozdravil’. Poskušajo z različn

Kaj in kako povedati učencem o šoli s prilagojenim programom in motnji v duševnem razvoju, knjižica IC Pika

Odlomek iz besedila knjižice: »Prepričanja učencev vplivajo na njihovo samozavest, samopodobo, vedenje in odločanje, zato je pomembno, da jim poj

Možnosti nadaljnjega izobraževanja in prva zaposlitev, knjižica IC Pika

Odlomek iz besedila knjižice: »Mladi in njihovi starši potrebujejo informacije o tem, kakšne možnosti imajo učenci in dijaki za nadaljnje izobra

Posebni program vzgoje in izobraževanja, knjižica IC Pika

Odlomek iz besedila knjižice: »V posebnem programu si učenci ne prizadevajo za višje ocene, ampak za čim večjo samostojnost v življenju.« S kl

Downov sindrom – vodič za starše novorojenih otrok

Na spletni strani društva za Downov sindrom je dostopen Vodič za starše novorojenih otrok z Downovim sindromom, ki si ga lahko brezplačno preneset