3. odziv na e-gradivo Tekočnost branja

smo že imeli

Razveselila nas je prva novica o tem, da na nekaterih OŠ pri delu z učenci uporabljajo E-PRIROČNIK  Tekočnost branja – merjenje in spremljanje . Prijazno obvestilo so nam poslali iz OŠ Vita Kraigherja, kjer odlično sodelujeta dve učiteljici in specialna pedagoginja iz mobilne službe Centra Janeza Levca. Iskrena hvala in veliko uspehov pri vašem delu z učenci in učitelji. Ko boste izvedli predavanje z delavnico, bomo veseli vašega mnenja. Branka D. Jurišić

Gradivo je dostopno na: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/e-gradivo-tekocnost-branja-merjenje-in-spremljanje/


Spoštovani!

Od oktobra 2016 poteka v mobilni specialno-pedagoški službi poskusni “projekt” merjenja tekočnosti branja, v katerega je vključenih 9 večinskih OŠ. Na eni izmed teh šol se skupaj z dvema učiteljicama razrednega pouka učimo formativnega ocenjevanja branja. Vse tri smo opravile izobraževanje v vašem IC PIKA. Uporabljamo e-knjigo TEKOČNOST BRANJA – MERJENJE in SPREMLJANJE.

Za preizkus tekočnosti branja smo se odločile ne samo zaradi zgodnjega odkrivanja učencev, ki imajo težave z branjem, ampak tudi zaradi medsebojne podpore med mobilnimi specialnimi pedagoginjami in učiteljicami razrednega pouka.

Do sedaj smo preverile 39 učencev (3. r. in 4. r.). Izbrale smo 5 različnih besedil. Tri smo izbrale specialne pedagoginje, dve je izbrala učiteljica. Merjenje tekočnosti branja je učiteljica izvedla v razredu.

Po končanem merjenju želimo do konca šolskega leta ostalim učiteljem razrednega in predmetnega pouka predstaviti tekočnost branja s pomočjo vaših prosojnic za predavanje.

Klara Vester, Jasmina Balažič, učiteljici razrednega pouka

Katarina Koprivnikar Grošelj, specialna pedagoginja