O NAS

Izobraževalni center Pika (v nadaljevanju IC Pika) je enota Centra Janeza Levca Ljubljana. Septembra 2013 ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) zaradi potreb strokovnih delavcev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Izobraževalni center izvaja različne dejavnosti, od programa strokovnega izpopolnjevanja do seminarjev, predavanj in delavnic, ki so namenjeni tako strokovnim delavcem kot staršem. Izvaja tudi program individualnega svetovanja, in sicer osebno, telefonsko in elektronsko.

Vizija

Osnovna vizija in dolgoročni cilj Izobraževalnega centra Pika je doseči višjo raven kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ljubljana ter dvig kakovosti življenja družin otrok s posebnimi potrebami. Naše poslanstvo je izobraževanje in nudenje podpore tako strokovnim delavcem kot družinam ter skrb za enake možnosti, razvoj in vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec, šolo in širšo družbo.

ZAPOSLENI

Branka D. Jurišić

Branka D. Jurišić je vodja in soustanoviteljica IC Pika. Po poklicu je specialna pedagoginja. Izobražuje predvsem strokovnjake iz vrtcev in šol ter tako spoznava njihove potrebe na področju šolanja OPP. Pred tem je bila zaposlena v prvem oddelku za otroke z avtizmom v Centru Janeza Levca Ljubljana, ki je bil ustanovljen pred skoraj tridesetimi leti. Nato pa je več kot 20 let delala v Centru za duševno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana, kjer je sodelovala pri odkrivanju, diagnosticiranju in ocenjevanju OPP, svetovala družinam in tudi strokovnjakom vrtcev in šol, kako te otroke in mladostnike čim bolje vključiti v vsakodnevno življenje.

Sabina Pšeničnik

Sabina Pšeničnik je v IC Pika koordinatorica programov in tehnična urednica. Po izobrazbi je organizatorka socialne mreže. Pogosto je prvi stik po telefonu in tudi ob prihodu družin, učiteljev, vzgojiteljev ter drugih strokovnih delavcev v različne dejavnosti IC Pika. Ureja gradiva in opravlja delo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (snemanje, priprava video posnetkov, objave za spletno stran …), odgovorna je tudi za organizacijo seminarjev in šol za starše v IC Pika. Največ izkušenj pri delu z OPP in njihovimi starši je pridobila v sprejemni pisarni Centra za duševno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana. Pravi, da ima sanjsko službo, saj se vsak dan nauči nekaj novega, kar lahko prenese v svoje vsakdanje življenje.

Urška Smolič

Urška Smolič je diplomirana profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, trenutno na omenjeni smeri končuje svoj magistrski študij. Pred kratkim je začela tudi študij logopedije. V Izobraževalnem centru Pika sodeluje pri organizaciji in izvedbi strokovnega izpopolnjevanja. V IC Pika je tri dni v tednu.

default picture

Zunanja sodelavka za individualno svetovanje

Katarina Kotnik Ivačič je diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije ter zaposlena v osnovni šoli kot svetovalna delavka. Poleg osnovne izobrazbe je pridobila specialnopedagoško dokvalifikacijo s področja motenj vedenja in osebnosti, dve leti se je tudi izpopolnjevala v IC Pika.

default picture

Zunanja sodelavka za individualno svetovanje

Vanda Kočar Junkar je specialna pedagoginja in dela v posebnem programu vzgoje in izobraževanja OVI Jarše. Izobraževala se je tako doma kot v tujini, dve leti pa je bila vključena v program strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika. V letu 2014 je bila nagrajena s priznanjem Društva defektologov Slovenije za uspešno delo v posebnem programu.

IZDANA GRADIVA V IC PIKA

Knjižice IC Pika

Knjižice so brezplačne, na voljo so vam v tiskani in elektronski obliki. Knjižice si lahko prenesete z naše spletne strani.

E- gradiva

Knjige

 


VIZITKA

Center Janeza Levca Ljubljana
Karlovška c. 18
1000 Ljubljana
D.Š. 94338558

logo

Izobraževalni center PIKA
Zemljemerska 7
1000 Ljubljana


logo

KAKO DO NAS?

Do nas lahko pridete iz katere koli smeri obvoznice. Nahajamo se dober kilometer vzhodno od središča Ljubljane. Smo v stavbi OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7, in imamo svoj vhod. Iz Zemljemerske ulice zavijete v Hudovernikovo ulico, se peljete nekaj metrov naravnost, mimo vrtca, in na levi strani zagledate rumeno zgradbo – to smo mi. Nadaljujete levo, mimo zapornice in čez parkirišče, kjer je na levi strani vhod.

Parkirnih mest ne moremo zagotoviti zato predlagamo uporabo Ljubljanskega potniškega prometa (avtobus št. 11 s postajališčem »Roška ali Streliška« na Roški cesti; avtobusi št.: 2, 5, 13 in 20 s postajališčem »Ambrožev trg« na Poljanski cesti).

Nekaj možnosti parkiranja:

Za parkiranje v sosednjih ulicah vam je v pomoč mobilna aplikacija Urbana: http://www.lpp.si/enotna-mestna-kartica-urbana/mobilna-aplikacija-urbana  (omogoča vam podaljševanje plačila parkirnine preko mobilnega telefona).

kjesmo_pika


LOKACIJA