O NAS

Izobraževalni center Pika (v nadaljevanju IC Pika) je enota Centra Janeza Levca Ljubljana. Septembra 2013 ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) zaradi potreb strokovnih delavcev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Izobraževalni center izvaja različne dejavnosti, od programa strokovnega izpopolnjevanja do seminarjev, predavanj in delavnic, ki so namenjeni tako strokovnim delavcem kot staršem. Izvaja tudi program individualnega svetovanja, in sicer osebno, telefonsko in elektronsko.

Dejavnosti IC Pika smo strnili tudi v knjižico Pika se predstavi. Povezava do knjižice  je TUKAJ.
Vabljeni k ogledu vodiča spletne strani IC Pika (kaj najdete na naši spletni strani, kje dostopate do gradiv in kako prenesete želeno gradivo): https://www.youtube.com/watch?v=Dkdvk6j0oRE

Vizija

Osnovna vizija in dolgoročni cilj Izobraževalnega centra Pika je doseči višjo raven kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ljubljana ter dvig kakovosti življenja družin otrok s posebnimi potrebami. Naše poslanstvo je izobraževanje in nudenje podpore tako strokovnim delavcem kot družinam ter skrb za enake možnosti, razvoj in vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec, šolo in širšo družbo.

ZAPOSLENI

Matej Rovšek

Dr. Matej Rovšek je od leta 2000 ravnatelj Centra Janeza Ljubljana (CJL), od leta 2020 pa tudi vodja Izobraževalnega centra Pika. Na skorajda celotni poklicni poti se posveča vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, predvsem z motnjo v duševnim razvojem in avtizmom. S svojimi sodelavci je razširil delovanje CJL na področja socialnega vključevanja učencev, zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju, s soustanoviteljstvom Izobraževalnega centra Pika (IC Pika) leta 2013, pa tudi področje sistematičnega strokovnega usposabljanja strokovnjakov, ki poučujejo/obravnavajo otroke s posebnimi potrebami in njihove družine. Vodenje tima IC Pika mu pomeni strokovni izziv s ciljem izboljšanja prakse poučevanja in obravnave otrok s posebnimi potrebami ter podpore njihovim družinam.

Branka D. Jurišić

Dr. Branka D. Jurišić je soustanoviteljica IC Pika. Po poklicu je specialna pedagoginja. Izobražuje predvsem strokovnjake iz vrtcev in šol ter tako spoznava njihove potrebe na področju šolanja OPP. Pred tem je bila zaposlena v prvem oddelku za otroke z avtizmom v Centru Janeza Levca Ljubljana, ki je bil ustanovljen pred skoraj tridesetimi leti. Nato pa je več kot 20 let delala v Centru za duševno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana, kjer je sodelovala pri odkrivanju, diagnosticiranju in ocenjevanju OPP, svetovala družinam in tudi strokovnjakom vrtcev in šol, kako te otroke in mladostnike čim bolje vključiti v vsakodnevno življenje.

Sabina Kovač

Sabina Kovač (Pšeničnik) je v IC Pika koordinatorica programov in tehnična urednica. Po izobrazbi je organizatorka socialne mreže. Pogosto je prvi stik po telefonu in tudi ob prihodu družin, učiteljev, vzgojiteljev ter drugih strokovnih delavcev v različne dejavnosti IC Pika. Ureja gradiva in opravlja delo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (snemanje, priprava video posnetkov, montaža …), skrbi za objave na spletni strani, odgovorna je tudi za organizacijo seminarjev in šol za starše v IC Pika. Največ izkušenj pri delu z OPP in njihovimi starši je pridobila v sprejemni pisarni Centra za duševno zdravje Zdravstvenega doma Ljubljana in kot organizatorka dogodkov v Društvu Downov sindrom. Pravi, da ima sanjsko službo, saj se vsak dan nauči nekaj novega, kar lahko prenese v svoje vsakdanje življenje.

V tem šolskem letu ima drugo poslanstvo (porodniška), z nami bo zopet od novembra 2023 naprej.

Sara Marn

Sara Marn je po izobrazbi psihologinja, ki je svojo poklicno pot začela kot psihologinja v svetovalni službi osnovne šole Prežihovega Voranca, kjer je pridobivala izkušnje za delo z učenci, učitelji in starši. V okviru zaposlitve na OŠ je pridobila izkušnje tudi  na področju dela z otroki s posebnimi potrebami. S to skupino otrok se je sicer srečala že prej, v okviru študijske prakse na Centru Janeza Levca, kjer je bila nekaj časa tudi prostovoljka, ter v okviru polletne prakse na Danskem, kjer je  delala v šoli in domu za otroke s posebnimi potrebami (Limfjordsskolen). Trenutno je zaposlena na IC Pika, kjer se ukvarja s področjem čustvenih in vedenjskih težav pri učencih v redni osnovni šoli ter s področjem socialnih spretnosti učencev – ocenjevanjem in ustvarjanjem priložnosti za učenje le-teh v šolskem prostoru.

 

Katarina Koprivnikar Grošelj

Katarina Koprivnikar Grošelj je po poklicu specialna pedagoginja. V IC Pika je zaposlena tri dni v tednu. Njene prejšnje zaposlitve in izkušnje segajo od učiteljice v programu z nižjim izobrazbenim standardom, dela v zdravstvenem domu in v mobilni specialno pedagoški službi. Zavzema se za timsko poučevanje, sodelovanje z učitelji in s starši ter krepitev dobre prakse. V IC Pika se skupaj še z dvema učiteljicama razrednega pouka ukvarja z merjenjem in spremljanjem, ki temelji na kurikulumu- načinu ocenjevanja učnih dosežkov branja in pisanja, ki omogoča načrtovanje ciljev v individualiziranem programu za posameznega učenca.

Mojca Jerovšek Toth

Mojca Jerovšek Toth je univerzitetna diplomirana psihologinja in mati sedmih otrok. Že več kot dve desetletji dela na Centru Janeza Levca Ljubljana, z otroki in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami, starimi od 6 do 26 let. Ko je spoznala, kako njeno strokovno delo vpliva na učence in njihove družine, se je zavezala k vseživljenjskemu učenju in usposabljanju s področij VIZ, psihodaignostičnega ocenjevanja ter svetovanja. Z neposrednim delom pomaga otrokom, da se lažje soočajo z razvojnimi stiskami in različnimi psihičnimi stanji, ki jim otežujejo razvijanje lastnih potencialov ter funkcionalnih oblik vedenja. Posredno pomaga staršem in pedagogom, da z učinkovitimi orodji proaktivno, neodvisno in uspešno delajo z otroci /učenci. V Izobraževalnem centru Pika je zaposlena 1 dan na teden.

Jasmina Balažič

Jasmina Balažič je po poklicu učiteljica razrednega pouka in udeleženka strokovnega izpopolnjevanja 2. generacije. V IC Pika je zaposlena en dan v tednu, ostale dni pa se srečuje z izzivi, ki jih prinaša poučevanje otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Področje njenega preučevanja so kurikularni preizkusi in kako jih vpeljati v prakso, kjer združuje svoje strokovno znanje in izkušnje iz razreda.

Živa Jakšić Ivačič

Živa Jakšić Ivačič je specialna in rehabilitacijska pedagoginja, zaposlena je na Centru Janeza Levca Ljubljana kot razredničarka v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V IC Pika je zaposlena en dan v tednu, kjer se ukvarja z metodo lahkega branja. O tem bo pripravila tudi seminar za strokovne delavce ter predavanje za starše.

Nastja Oder

Nastja Oder je nova članica tima in na IC Pika deluje prvo leto. Po poklicu je specialna pedagoginja. Trenutno je zaposlena tudi na Centru Janeza Levca, v oddelku za izvajanje dodatne strokovne pomoči, v okviru katerega kot mobilna specialna pedagoginja nudi dodatno strokovno pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v OŠ. Pred tem je bila dve leti zaposlena na šoli specializirani za učence z avtizmom v Veliki Britaniji. Tam je tudi zaključila podiplomski študij na študijski smeri Avtizem  na Univerzi v Birminghamu. Njeno delo na IC Pika zajema svetovanje in podporo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju kot tudi staršem otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah. V letošnjem letu se bo osredotočila na prilagajanje učnega procesa in okolja v povezavi z razlikami v senzornem zaznavanju otrok z avtizmom.  Delo v timu IC Pika ji predstavlja možnost delitve že pridobljenih strokovnih znanj in izkušenj, priložnost za izpopolnjevanje in rast na strokovnem področju. V IC Pika je zaposlena en dan v tednu.

IZDANA GRADIVA V IC PIKA

Knjižice IC Pika

Knjižice so brezplačne, na voljo so vam v tiskani in elektronski obliki. Knjižice si lahko prenesete z naše spletne strani.

E- gradiva

Knjige

 


VIZITKA

Center Janeza Levca Ljubljana
Karlovška c. 18
1000 Ljubljana
D.Š. 94338558

logo

Izobraževalni center PIKA
Zemljemerska 7
1000 Ljubljana


logo

KAKO DO NAS?

Do nas lahko pridete iz katere koli smeri obvoznice. Nahajamo se dober kilometer vzhodno od središča Ljubljane. Smo v stavbi OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7, in imamo svoj vhod. Iz Zemljemerske ulice zavijete v Hudovernikovo ulico, se peljete nekaj metrov naravnost, mimo vrtca, in na levi strani zagledate rumeno zgradbo – to smo mi. Nadaljujete levo, mimo zapornice in čez parkirišče, kjer je na levi strani vhod.

Parkirnih mest ne moremo zagotoviti zato predlagamo uporabo Ljubljanskega potniškega prometa (avtobus št. 11 s postajališčem »Roška ali Streliška« na Roški cesti; avtobusi št.: 2, 5, 13 in 20 s postajališčem »Ambrožev trg« na Poljanski cesti).

Nekaj možnosti parkiranja:

Za parkiranje v sosednjih ulicah vam je v pomoč mobilna aplikacija Urbana: http://www.lpp.si/enotna-mestna-kartica-urbana/mobilna-aplikacija-urbana  (omogoča vam podaljševanje plačila parkirnine preko mobilnega telefona).

kjesmo_pika


LOKACIJA