O NAS

Izobraževalni center Pika (v nadaljevanju IC Pika) je enota Centra Janeza Levca Ljubljana. Septembra 2013 ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) zaradi potreb strokovnih delavcev, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Izobraževalni center izvaja različne dejavnosti, od seminarjev do predavanj in delavnic, ki so namenjeni tako strokovnim delavcem kot staršem. Izvaja tudi program individualnega svetovanja, in sicer osebno in telefonsko.

Dejavnosti IC Pika smo strnili tudi v knjižico Pika se predstavi. Povezava do knjižice  je TUKAJ.
Vabljeni k ogledu vodiča spletne strani IC Pika (kaj najdete na naši spletni strani, kje dostopate do gradiv in kako prenesete želeno gradivo): https://www.youtube.com/watch?v=Dkdvk6j0oRE

Vizija

Osnovna vizija in dolgoročni cilj Izobraževalnega centra Pika je doseči višjo raven kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ljubljana ter dvig kakovosti življenja družin otrok s posebnimi potrebami. Naše poslanstvo je izobraževanje in nudenje podpore tako strokovnim delavcem kot družinam ter skrb za enake možnosti, razvoj in vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vrtec, šolo in širšo družbo.

ZAPOSLENI

Matej Rovšek

Dr. Matej Rovšek je od leta 2000 ravnatelj Centra Janeza Ljubljana (CJL), od leta 2020 pa tudi vodja Izobraževalnega centra Pika. Na skorajda celotni poklicni poti se posveča vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, predvsem z motnjo v duševnim razvojem in avtizmom. S svojimi sodelavci je razširil delovanje CJL na področja socialnega vključevanja učencev, zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju, s soustanoviteljstvom Izobraževalnega centra Pika (IC Pika) leta 2013, pa tudi področje sistematičnega strokovnega usposabljanja strokovnjakov, ki poučujejo/obravnavajo otroke s posebnimi potrebami in njihove družine. Vodenje tima IC Pika mu pomeni strokovni izziv s ciljem izboljšanja prakse poučevanja in obravnave otrok s posebnimi potrebami ter podpore njihovim družinam.

Branka D. Jurišić

Dr. Branka D. Jurišić je po poklicu specialna pedagoginja.

Osrednja tema njenega zanimanja so otroci z avtizmom in podpora pozitivnega vedenja. Je avtorica več priročnikov in strokovnih prispevkov, ki najbolje odražajo teme njenega strokovnega delovanja: Otroci z avtizmom, Ocena funkcije vedenja in program podpore za otroke z avtističnimi motnjami, Tekočnost branja, Pohvale, Vedenjski izbruhi, Družine in rutine (priročnik za izvajalce zgodnje obravnava), Vedenje in razredna pravila,  Vzgoja in vedenje v šoli, Blokade v komunikaciji s starši in tehnike poslušanja, Starši so enakovredni partnerji pri oblikovanju individualiziranega programa…

Leta 2020 je prejela nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva.

Sabina Kovač

Sabina Kovač (Pšeničnik) je v IC Pika koordinatorica programov in tehnična urednica. Po izobrazbi je organizatorka socialne mreže. Pogosto je prvi stik po telefonu in tudi ob prihodu družin, učiteljev, vzgojiteljev ter drugih strokovnih delavcev v različne dejavnosti IC Pika. Ureja gradiva in opravlja delo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (snemanje, priprava video posnetkov, montaža …), skrbi za objave na spletni strani, odgovorna je tudi za organizacijo seminarjev in šol za starše v IC Pika.

Sara Marn

Sara Marn je psihologinja, ki je svojo poklicno pot začela v svetovalni službi osnovne šole Prežihovega Voranca v Ljubljani. V letih 2018-2020 je bila udeleženka strokovnega izobraževanja IC Pika (2. generacija). V okviru svojega dela na IC Pika se pretežno ukvarja s področjem čustveno-vedenjskih težav učencev v redni osnovni šoli ter socialnimi spretnosti učencev – ocenjevanjem in ustvarjanjem priložnosti za učenje le-teh v šolskem prostoru. Izvaja tudi šole za starše na temo spodbujanja socialnih spretnosti otrok. Je avtorica Pripomočka za oceno socialnih spretnosti učenca in soavtorica knjižic Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli in Učenci s čustveno-vedenjskimi težavami v redni osnovni šoli, izdanih pri IC Pika.

Katarina Koprivnikar Grošelj

Katarina Koprivnikar Grošelj je po poklicu specialna pedagoginja. Njene prejšnje zaposlitve in izkušnje segajo od učiteljice v programu z nižjim izobrazbenim standardom, dela v zdravstvenem domu in v mobilni specialno pedagoški službi. Zavzema se za timsko poučevanje, sodelovanje z učitelji in s starši ter krepitev dobre prakse. V IC Pika se v sodelovanju z učiteljicama razrednega pouka iz večinske OŠ ukvarja z merjenjem in spremljanjem, ki temelji na kurikulumu-načinu ocenjevanja učnih dosežkov branja in pisanja, ki omogoča načrtovanje ciljev v individualiziranem programu za posameznega učenca. IC Pika ji ponuja priložnost za sodelovanje, izmenjavo strokovnih znanj ter izkušenj med člani tima in udeleženci seminarjev in delavnicami.

Jasmina Balažič

Jasmina Balažič je po poklicu učiteljica razrednega pouka in udeleženka strokovnega izpopolnjevanja 2. generacije. Zaposlena je na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja, kjer se srečuje z izzivi, ki jih prinaša poučevanje otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. V IC Pika izvaja seminarje, pripravlja gradivo za strokovne delavce zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter nudi podporo družinam. Skupaj s specialno pedagoginjo se ukvarja s preučevanjem kurikularnih preizkusov na področju branja in pisanja ter kako preizkuse vpeljati v prakso. Zagovarja vseživljenjsko učenje, s katerim človek ne le karierno, ampak tudi osebnostno raste.

Živa Jakšić Ivačič

Živa Jakšić Ivačič je specialna in rehabilitacijska pedagoginja, zaposlena je na Centru Janeza Levca Ljubljana kot razredničarka v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V IC Pika je zaposlena en dan v tednu, kjer se ukvarja z metodo lahkega branja. O tem bo pripravila tudi seminar za strokovne delavce ter predavanje za starše.

V šolskem letu 2023-2024 je odsotna (porodniški dopust).

Nastja Oder

Nastja Oder je po poklicu specialna pedagoginja. Trenutno je zaposlena na Centru Janeza Levca, v oddelku za izvajanje dodatne strokovne pomoči, v okviru katerega kot mobilna specialna pedagoginja nudi strokovno pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli. Pred tem je pridobivala izkušnje z delom v Veliki Britaniji, kjer je tudi dokončala podiplomski študijski program na smeri Avtizem na Univerzi v Birminghamu. Pri svojem delu na IC Pika se osredotoča na področje dela z otroki z motnjo avtističnega spektra. Je avtorica knjižice z naslovom Razlike v senzornem zaznavanju otrok z avtizmom – Pot do spodbudnega in senzorno prijaznejšega učnega okolja. Delo v timu IC Pika ji predstavlja možnost delitve že pridobljenih strokovnih znanj in izkušenj, priložnost za izpopolnjevanje in rast na strokovnem področju.

IZDANA GRADIVA V IC PIKA

Knjižice IC Pika

 1. Učenci s čustveno-vedenjskimi težavami v redni osnovni šoli (2023).
 2. Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli (2021).
 3. Preizkus tekočnosti pisnega sporočanja (2021).
 4. Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom (2021).
 5. Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom (2021).
 6. Vedenjski izbruhi (2021).
 7. Vzgoja in vedenje v šoli (2020).
 8. Pika se predstavi (2019).
 9. Motnje tikov (2019).
 10. Težave v komunikaciji (2017).
 11. Prehodi tečejo kot pesem (2017).
 12. Vaje za tekoče branje (2016).
 13. Na poti v samostojnost (2016).
 14. Kaj in kako povedati učencem o šoli s prilagojenim programom in motnji v duševnem razvoju (2015).
 15. Posebni program vzgoje in izobraževanja (2015).
 16. Možnosti nadaljnjega izobraževanja in prva zaposlitev (2015).

Knjižice so večinoma brezplačno dostopne na naši spletni strani, lahko pa jih naročite tudi v tiskani obliki. Cenik gradiv IC Pika je dostopen na: https://icpika.si/wp-content/uploads/2023/04/cenik-7.4.2023.pdf. Za naročilo knjižic v tiskani obliki pišite na pika@centerjanezalevca.si.

 

E- gradiva

 1. Tri ključne spretnosti-združeno gradivo za seminar (maj 2024)
 2. GRADIVA – priporočila pred usmerjanjem (maj 2024)
 3. Gradiva o učenju učenja (gradivo k šoli za starše o učenju učenja) (april 2024)
 4. Odgovorili smo, seznam vseh e-svetovanj IC Pika  (trenutno v preoblikovanju)
 5. Pripomoček za oceno socialnih spretnosti učenca s smernicami za načrtovanje oblik pomoči (junij 2023)
 6. Kaj je Pika pripravila za učenje/poučevanje na daljavo (november 2020)
 7. Primerjava med spletnimi učilnicami (oktober 2020)
 8. VIZIR – zaščita za obraz, navodila za izdelavo (maj 2020)
 9. Pravljica o Rdeči maskici (april 2020)
 10. Grafični organizatorji – primeri (april 2020)
 11. Aplikacija za snemanje zaslona – navodila (april 2020)
 12. Socialna zgodba: Kako se obnašamo v času epidemije? (april 2020)
 13. Orodje za spletno učilnico in sestanke – GoBrunch (marec 2020)
 14. Intervju o rutinah – zbirka primerov (marec 2020)
 15. Plagiatorstvo (oktober 2019)
 16. Preizkus tekočnosti branja besed z že pripravljenimi seznami besed (september 2019)
 17. Spletne strani in verodostojnost informacij (februar 2019)
 18. Mendeley-navodila za uporabo (januar 2019)
 19. Razredna pravila: Matrika želenega in neželenega vedenja (julij, 2018).
 20. Razredna pravila: Igra-Vem, kaj narediti (julij, 2018).
 21. Letak: Otroci z motnjo aktivnosti in pozornosti (ADHD) (oktober 2017)
 22. Letak: Otroci z motnjo v duševnem razvoju (oktober 2017)       
 23. Letak: Otroci z avtizmom (oktober 2017)
 24. Lestvica STARE. Navodila za uporabo s primeri (september 2017)
 25. Kako pripravimo zasnovo vsebine seminarja, gradiva … (februar 2017)
 26. Tekočnost branja – merjenje in spremljanje (maj 2016, druga različica-september 2016)
 27. Pohvale (marec 2016)

 

Knjige

 1. Vedenje in razredna pravila. Postopki, poučevanje in podpora pozitivnemu vedenju (oktober 2018).
 2. Priročnik Družine in rutine, za izvajalce zgodnje obravnave (tiskano december 2017; elektronsko januar 2018)
 3. Otroci z avtizmom, Priročnik za učitelje in starše (februar 2016, prvi ponatis oktober 2016, dopolnjena in posodobljena izdaja 2021)
 4. Priročnik Ocena funkcije vedenja in program podpore za otroke z avtističnimi motnjami (februar 2023)

 


VIZITKA

Center Janeza Levca Ljubljana
Karlovška c. 18
1000 Ljubljana
D.Š. 94338558

logo

Izobraževalni center PIKA
Zemljemerska 7
1000 Ljubljana


logo

KAKO DO NAS?

Do nas lahko pridete iz katere koli smeri obvoznice. Nahajamo se dober kilometer vzhodno od središča Ljubljane. Smo v stavbi OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7, in imamo svoj vhod. Iz Zemljemerske ulice zavijete v Hudovernikovo ulico, se peljete nekaj metrov naravnost, mimo vrtca, in na levi strani zagledate rumeno zgradbo – to smo mi. Nadaljujete levo, mimo zapornice in čez parkirišče, kjer je na levi strani vhod.

Parkirnih mest ne moremo zagotoviti zato predlagamo uporabo Ljubljanskega potniškega prometa (avtobus št. 11 s postajališčem »Roška ali Streliška« na Roški cesti; avtobusi št.: 2, 5, 13 in 20 s postajališčem »Ambrožev trg« na Poljanski cesti).

Nekaj možnosti parkiranja:

Za parkiranje v sosednjih ulicah vam je v pomoč mobilna aplikacija Urbana: http://www.lpp.si/enotna-mestna-kartica-urbana/mobilna-aplikacija-urbana  (omogoča vam podaljševanje plačila parkirnine preko mobilnega telefona).

kjesmo_pika


LOKACIJA