Odgovorili smo – seznam vseh e-svetovanj IC Pika

smo že imeli

17Tukaj objavljamo vsa izbrana vprašanja in odgovore e-svetovanja IC Pika. S klikom na posamezni naslov e-svetovanja pridete do želene vsebine. Odgovori so kratki – na dveh straneh. Če želite določen odgovor posredovati še komu drugemu, prosimo, da ga posredujete v obliki spletne povezave (in ne kot PDF priponka), saj štejemo prenose gradiv. Veseli bomo, če nam na pika@centerjanezalevca.si napišete svoje mnenje/opombe,… Hvala.

Iz spletne strani smo v mesecu marcu 2024, umaknili e-svetovanja avtorice Branke D. Jurišić. Nekatere vsebine so že zdaj dostopne v drugih publikacijah IC Pika (https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije), druge bodo dostopne v enaki obliki po posameznih tematskih sklopih ali pa bo avtorica preoblikovala vsebine in jih objavila v nekoliko spremenjeni obliki v prihodnje. Vse novosti spremljajte na naši spletni strani.


Predlog za citiranje: Ime avtorja (najdete ob koncu e-svetovanja), letnica (napisano pod naslovom e-svetovanja). Naslov e-svetovanja, številka e-svetovanja, Ljubljana: IC Pika. Pridobljeno iz in spletna povezava.
Primer: Molek, M. (2016). Sin se noče in ne zna učiti, 7. e-svetovanje. Ljubljana: IC Pika. In nato dodate Pridobljeno iz  in spletna povezava do tega e-svetovanja.
Za zgornji primer bi bila spletna povezava taka: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/7-odgovorili-smo-sin-se-noce-in-ne-zna-uciti/

Nekatere kratice, ki se pogosto pojavljajo:

ADHD-motnja aktivnosti in pozornosti; AFV-analiza funkcije vedenja; AM-avtistične motnje; AS-aspergerjev sindrom; DSP-dodatna strokovna pomoč; GJM-govorno jezikovna motnja; IP-individualizirani program; MDR-motnja v duševnem razvoju; MV-moteče vedenje; OPP-otrok/oseba s posebnimi potrebami; PP-posebne potrebe; PPPU-primanjkljaji na posameznih področjih učenja; PPV-podpora pozitivnemu vedenju; VŽNvem, želim izvedeti, naučil/-a sem se.

Preglednico z vsemi e-svetovanji si lahko tudi natisnete: TISK seznam e-svetovanj IC Pika september 2023

 

Št. e-svetovanja Naslov e-svetovanja Področje Strategije, strokovni izrazi – ključne besede Ciljna skupina Vprašali so nas Objavili smo
1.  Pravila v razredu/skupini Vedenje – izražanje pričakovanj Pravila pričakovanega vedenja Predšolski in šolski otroci Učiteljica Oktober 2016
2.  Merjenje in beleženje vedenja med prehodi Merjenje in beleženje vedenja Merjenje in beleženje vedenja; prehodi med dejavnostmi Predšolski in šolski otroci Vzgojiteljica Oktober 2016
3.  Kako naj pritegnem učenca k sodelovanju pri urah DSP? Vedenje sodelovanja Zahteve z visoko verjetnost uspeha Predšolski in šolski otroci Izvajalka DSP Oktober 2016
4.  Preizkusi branja v 2. razredu Branje/učenje Preizkusi, merjenje učnih dosežkov Predšolski in šolski otroci Izvajalka DSP Oktober 2016
5.  Pomoč pri učenju branja Branje/učenje Ocenjevanje začetnega stanja (tekočnost branja),
strategije razvijanja tekočnosti branja
Učenci 1. triade in učenci, ki imajo težave s tekočnostjo branja Učitelj November 2016
6.  Kako do želenega vedenja Želeno vedenje Krepitev, AFV Predšolski in šolski otroci Starši November 2016
7.  Sin se noče in ne zna učiti Samostojno učenje Urnik, vizualna podpora, učenje organizacije, motivacija za učenje, učenje samostojnega učenja Predšolski in šolski otroci Starši November 2016
8.  Moj sin še ne govori, star bo 3 leta Komunikacija, govor Spodbujanje komunikacije in govora, učne priložnosti Predšolski otroci, tveganje za razvojni zaostanek ali GJM Starši November 2016
9.  Samo trma ali res vedenjski izbruh Moteče vedenje Preprečevanje MV Otroci z AM, predšolski in šolski otroci Učitelj November 2016
10.  Kako omejiti TV/tablico pri mladostniku z avtizmom? Moteče vedenje, ozkost interesov Krepitev vedenja, urniki Otroci z AM Starši November 2016
11.  Opažam znake avtizma. Kaj naj naredim? Diagnostika – sodelovanje šole Vprašanja v diagnostičnem postopku/procesu, avtizem, Otroci z AM in drugi OPP Starši December 2016
12.    Avtizem: izrazi, diagnoze, klasifikacijski sistemi in pravice Diagnosticiranje, pravice Avtizem, šifre, diagnostične oznake Otroci z AM Spec. pedagoginja December 2016
13.    Premagovanje strahu pred neuspehom Vedenje- čustveno odzivanje Pet stopenjska lestvica reguliranja čustvenega odzivanja Otroci s čustvenimi težavami Starši December 2016
14.  Vzgojni ukrepi – nasilje dveh učencev na šoli Šolska pravila in vedenje Krepitev vedenja, ukrepi ob MV, AFV Učenci s težavnim vedenjem in OPP Učiteljica December 2016
15.  Kaj naredimo doma, da bo v šoli manj MV? Moteče vedenje v šoli Učne priložnosti doma Otroci z ADHD Starši December 2016
16.  Selektivni mutizem – ocena in cilji v IP IP, učinkovito načrtovanje podpore Začetno stanje, merjenje odzivov – kom. Otroci s selektivnim mutizmom in OPP Spec. pedagoginja December 2016
17.  Točke napredovanja za predavateljice Napredovanje javnih uslužbencev. Primer napredovanja v nazivu, kadar predavamo po e-gradivu IC Pika. Strokovni delavci zaposleni v vrtcih in šolah Spec. pedagoginja Januar 2017
18.  Cilji v IP in sicer IP Cilji – SMART, 4-kvadratki Predšolski in šolski otroci Študentka Januar 2017
19.  Učenje učenja Učenje učenja Strategije učenja – seznam Predšolski in šolski otroci Starši Januar 2017
20. Moteče vedenje – funkcija – strategije Vedenje AFV – strategije glede na funkcijo … Predšolski in šolski otroci Učiteljica Januar 2017
21.  Odzivanje med agresivnim vedenjem Vedenje, agresivno Protokol ravnanja v kriznih okoliščinah, podpora ravnatelja, program PPV Učenci s težavnim vedenjem Ravnatelj Februar 2017
22.  Prilagoditve branja pravljice Prilagoditve Dialoško branje, strategije za dejavno vključevanje OPP OPP, GJM, MDR … Vzgojiteljica Februar 2017
23.  Tiki Tiki Odzivanje na moteče vedenje, vključevanje OPP v skupino OPP, tiki Učiteljica Marec 2017
24.  Ocena otrokove komunikacije – sredstva in namen Ocena, komunikacija Komunikacijska sredstva in namen Otroci z GJM, MDR in otroci z AM Izvajalka DSP Marec 2017
25.  Jaz jih imam petindvajset, ti pa enega Dejavna vključenost Tehnika Brez dvigovanja rok, razen v primeru postavljanja vprašanj Predšolski in šolski otroci Spec. pedagoginja April 2017
26.  Soočanje s problemi v razredu Vedenje, socialne spretnosti Metoda reševanja problemov, učenje reševanja problemov v skupini Predšolski in šolski otroci Učiteljica April 2017
27.  Sodelovanje v timu za IP IP, timsko delo Lestvica za oceno OPP Soc. pedagoginja April 2017
28.  Kako izbiram med cilji? IP, cilji Ocena ciljev – lestvica ocene prednostnih ciljev OPP Spec. pedagoginja April 2017
29.  Ko ubogljivost ni dovolj za uspeh Strategija formativnega ocenjevanja, dejavna vključenost Pojasnjevanje učnih ciljev,
pojasnjevanje kriterijev uspešnosti
Predšolski in šolski otroci Učiteljica Maj 2017
30.  Specifični opisi vedenja Poučevanje, vedenje Specifični opisi vedenja – kontrolna lista, namen Predšolski in šolski otroci Spec. pedagoginja Maj 2017
31.  Možnost izbire Vedenje, prilagoditve Strategija izbire Predšolski in šolski otroci Vzgojiteljica Maj 2017
32.  Podpora spremljevalca…medvrstniški odnosi Socialne spretnosti Učenje socialnih spretnosti, spodbujanje stikov z vrstniki, OPP, otroci s šibkimi socialnimi spretnostmi Spremljevalka v vrtcu Junij 2017
33.  Počitniške učne priložnosti za učenje organizacije Učne priložnosti Organizacija Šolski otroci Starši Junij 2017
34.    Prilagoditve in pričakovana vedenja (ADHD) Vedenje – prilagoditve in specifični opisi Podpora za učence z ADHD v razredu, prilagoditve in pohvale Otroci z ADHD Starši September 2017
35.    Učenci ne upoštevajo pravil in zahtev Vedenje – pravila in zahteve  Sedem korakov za učinkovita navodila/zahteve učitelja Predšolski in šolski otroci Učiteljica September 2017
36.    Z vstopom v šolo so težave še izrazitejše Čustveno – socialne spretnosti Poučevanje čustveno-socialnih spretnosti v treh korakih Predšolski in šolski otroci Starši Oktober 2017
37.    Kaj je fer? Prilagojeno ocenjevanje znanja Izbira prilagoditev, zmanjševanje rabe prilagoditev, preoblikovanje prilagoditve v cilj za učenje Specialni pedagogi, izvajalci DSP, učitelji, starši Spec. pedagoginja Oktober 2017
38. Prilagajanje na nov vrtec in rutine Rutine doma in v vrtcu Podpora v rutinah, prehodi Otroci z MDR, GJM, predšolski otroci Starši Oktober 2017
39.  Merjenje tekočnosti branja – izbor besedil Branje – tekočnost Preizkus tekočnost branja – zahtevnost besedil Šolski otroci Spec. pedagoginja November 2017
40. V vrtcu ne govori – pretiravamo ali je to problem? Komunikacija, govor Razlikovanje sramežljivosti in socialne bojazni Predšolski otroci Starši November 2017
41. Otrok z zmerno motnjo – pravice ob polnoletnosti Pravice Zakonodaja, pravice oseb z MDR Odrasli z MDR Starši November 2017
42. Strategije umirjanja Vedenjski izbruhi, trma Samo-umirjanje, krivulja vedenjskega izbruha Otroci z AM Starši December 2017
43. Nadomestno vedenje in socialne zgodbe Agresivno vedenje – nadomestno vedenje Nadomestno vedenje, socialne zgodbe Otroci z AM Starši December 2017
44.  Tekočnosti branja – jecljanje in dodajanje besed Branje – tekočnost Merjenje tekočnosti branja – jecljanje in dodajanje besed Šolski otroci, GJM Spec. pedagoginje Januar 2018
45. Preizkus razumevanja branja – labirint Branje – razumevanje Preizkus razumevanja prebranega – Labirint Šolski otroci Spec. pedagoginje Januar 2018
46. Preglednica ABC-AFV Agresivno vedenje AFV, ABC preglednica, vprašalnik za učitelje MDR, učenci s tveganim vedenjem Soc. pedagoginja in učiteljica Januar 2018
47. Učenje socialnih spretnosti v skupini Socialne spretnosti Struktura srečanj skupine z dokazi podprte strategije in predmetnik Otroci z AM Starši Januar 2018
48. Težavno vedenje in sodelovanje s starši Vedenje Pogovor s starši o težavnem vedenju – usmeritve Predšolski in šolski otroci Učiteljica Februar 2018
49.  Bralne učne strategije Branje/učenje Metakognitivne bralne strategije – ocena Šolski otroci, dijaki, PPPU Učiteljica Februar 2018
50. Socialne spretnosti – kaj lahko naredimo doma?  Vedenje, socialne veščine  Učenje/krepitev želenega vedenja, igra vlog Predšolski in šolski otroci Starši Marec 2018
51.  Kako do uspešnih strategij? Strategije dela – elementi izbora Razumevanje narave motnje, prepoznavanje učnih situacij, kooperativno učenje Šolski otroci Učiteljica Marec 2018
52. Hišna opravila – pričakovanja in podpora Samostojnost, vzgoja Vizualna podpora, opomniki Predšolski in šolski otroci Starši Marec 2018
53.  Spretnosti za prijateljstva Vedenje, socialne spretnosti Ključne spretnosti v socialnih stikih, razvojne ravni prijateljstva Predšolski in šolski otroci, otroci z AM Izvajalka DSP April 2018
54. Pravila in strategija preusmerjanja Vedenje, pravila Preusmerjanje motečega vedenja v želeno Predšolski in šolski otroci Učiteljica April 2018
55.  Podkupovanje, nagrajevanje in krepitev Vedenje, podpora pozitivnemu vedenju Krepitev želenega vedenja Predšolski in šolski otroci Starši Maj 2018
56. Intervalno beleženje dejavne vključenosti v razredu Vedenje, dejavna vključenost Beleženje vedenja – delni interval.  Pridobivanje podatkov za AFV. Predšolski in šolski otroci Izvajalka DSP Maj 2018
57.  Poročanje z dnevnimi kartončki Vedenje, podpora Dnevni kartončki Šolski otroci, otroci z ADHD Izvajalka DSP Maj 2018
58. Posledice ali kazni? Vedenje, vzgoja Posledice neželenega vedenja (naravne in smiselne), kaznovanje Predšolski in šolski otroci Starši Junij 2018
59.  Vaje pisanja med počitnicam Pismenost Učne priložnosti Šolski otroci Starši Junij 2018
60. Kako lahko otroku pomagam, da bo poznan kot »faca«? Spretnosti nastopanja, izražanja Pravljičar, pripovedovalec Šolski otroci Izvajalka DSP Junij 2018
61.  Ali sin potrebuje odločbo o usmerjanju? Usmerjanje OPP Ocena otrokovih potreb Šolski otroci Starši Junij 2018
62. Učenje iz učbenika – preglednica VŽN Učenje učenja VŽN preglednica Šolski otroci Učiteljica Oktober 2018
63.  Vedenje razrednega klovna Vedenje/pozornost Strategija načrtovane pozornosti Predšolski in šolski otroci Starši November 2018
64. Vedenje med sorojenci Vedenje, vzgoja Pohvale, krepitev želenega vedenja  Predšolski otroci Spec. pedagoginja December 2018
65.  Zadržanost, sramežljivost in samopodoba Soc. vedenje Pohvale, krepitev želenega vedenja, socialni stiki, samopodoba, sramežljivost Predšolski in šolski otroci Starši December 2018
66. Prepisovanje, goljufanje, plagiati in posledice Vedenje, pismenost Posledice neželenega vedenja  Šolski otroci Učitelj Januar 2019
67.  Učne zahteve in neželeno vedenje Poučevanje in vedenje Primerne zahteve, sposobnosti, neželeno vedenje, podpora pozitivnemu vedenju Šolski otroci Učiteljica Januar 2019
68. Preizkus tekočnosti branja besed Branje – tekočnost Preizkus tekočnosti branja besed – navodila za pripravo in izvedbo  Šolski otroci Izvajalka DSP Februar 2019
69.  Kako pišemo poročila? Poročilo – učni dosežki, vedenje Vsebinski deli poročila – izhodiščna vprašanja, preizkusi in postopki, opazovanje vedenja, priporočila … Predšolski in šolski otroci Šolska svetovalna delavka Marec 2019
70. Vedenjski izbruhi – sprožilci in posledice  Vedenje Analiza funkcije vedenja (AFV) Predšolski in šolski otroci Starši Maj 2019
71.  Tri ravni podpore in tehnika želve Vedenje Tehnika želve, specifične pohvale, AFV Predšolski in šolski otroci Izvajalka DSP Maj 2019
72. Iskanje pozornosti in izključitev Vedenje Izključitev, odmor, time-out Predšolski otroci Starši Maj 2019
73.  Pisanje in prilagoditve Pisanje Prilagoditve poučevanja Šolski otroci Učiteljica angleščine Maj 2019
74. Zlahka se uči, noče vaditi Vzgoja, pravila Samo-beleženje, samo-vrednotenje Šolski otroci Starši September 2019
75.  Kako zmanjšujem ali ukinjam spodbudo? IP – načrtovanje  poučevanja Hierarhija spodbude (prompting) Predšolski in šolski otroci Izvajalka DSP September 2019
76. Izbruhi vedenja – igra preprečevanja ob sprožilcih Vedenje, izbruhi Preprečevanje izbruhov ob sprožilcih Predšolski otroci Starši Oktober 2019
77.  Vaje hitrosti pisanja in žetoniranje Pisanje Žetoniranje Šolski otroci Starši November 2019
78. Raba pretvornika odlomkov za tekočnost branja v slovenščini Branje – tekočnost Tekočnost branja – tehnično oblikovanje besedil Šolski otroci Spec. pedagoginja November 2019
79.  Žepnina – kdaj, koliko, za kaj? Vzgoja Učne priložnosti, ravnanje z denarjem, cilji Šolski otroci Starši December 2019
80. Sodelovanje s starši, samostojnost otrok in IP Sodelovanje s starši, IP Intervju o rutinah, IP, cilji, rutine, podpora družinam, samostojnost Predšolski in šolski otroci Spec. pedagoginja Januar 2020
81. Vizualna podpora za učenca z avtizmom Vedenje, vizualna podpora Vizualna podpora – meje prostora, namigi/opomniki, urniki Predšolski in šolski otroci Učiteljica Februar 2020
82. Spremljanje napredka pri pisanju  Učni dosežki, merjenje Preskusi, ki temeljijo na kurikulu Šolski otroci Učiteljica Maj 2020
83. Rutine in urniki Vizualna podpora Vizualna podpora – urniki Predšolski in šolski otroci Učiteljica Maj 2020
84. Vloga staršev pri šolanju na daljavo Podpora pri učenju doma Ureditev prostora, urnika, dodatna pojasnila … Šolski otroci Starši Maj 2020
85. Laži, prikrivanje ocen, pritožb iz šole … Vzgoja – vedenje Izboljšanje stikov in odnosov med najstniki in starši Šolski otroci – najstniki Starši Junij 2020
86. Ocena vzgojnega načrta šole Vzgoja in vedenje v šoli Ocena vzgojnega načrta in vzgojnega delovanja na šoli Šolski otroci Ravnatelj OŠ September 2020
87. Zaveza k starševstvu otroku z AM in razveza staršev Vzgoja Starševstvo otroku z AM in razveza Predšolski in šolski otroci, otroci z AM Starši September 2020
88. Učinkovito zapisovanje snovi – način Cornell Učenje učenja Metoda zapisovanja – Cornell Učenci zadnje triade, dijaki, študentje, odrasli Dijak/študent Oktober 2022
89. Lestvica za neposredno ocenjevanje vedenja Merjenje vedenja Neposredna ocena vedenja Predšolski in šolski otroci Učiteljica November 2022
90. Vsakodnevne učne priložnosti so v rutinah Motorika, samostojnost Urjenje spretnosti grobe in fine motorike v vsakodnevnih rutinah, hišna opravila Šolski otroci, najstniki Starša December 2022
91. Kaj naj naredim? Trije dvigujejo roko, ostali so pasivni Dejavna vključenost, povratna informacija Priložnosti za odzivanje, odgovori s kartončki Šolski otroci, študentje, odrasli Učiteljica December 2022
92. Kako učence učiti reševati konflikte? Socialne spretnosti Poučevanje socialnih spretnosti, delavnice socialnih spretnosti Šolski otroci Učiteljica December 2022
93. Merjenje vedenja – Kako naj izberem ustrezen način? Vedenje, poučevanje Merjenje – pogostosti, trajanja, intenzivnosti, intervalno beleženje, merjenje učinka vedenja, lestvica za ocenjevanje vedenja Predšolski in šolski otroci Spec. pedagoginja Januar 2023
94. Kako naj izberem krepitelje? Krepitev in izbira krepiteljev Intervju, opazovanje, formalna ocena, ocena krepitelja z več predmeti – brez nadomeščanja Predšolski in šolski otroci Spec. pedagoginja Februar 2023
95. Vodeni zapiski namesto fotokopij Učenje učenja Vodeni zapiski Šolski otroci, študentje, odrasli Učiteljica Marec 2023
96. Katere podatke o otroku lahko razkrijem in katerih ne, ko govorim o njem izven tima? Predstavitev primera, varovanje podatkov Anonimizacija podatkov pri študiji primera Odrasli, študentje Psihologinja Marec 2023
97. Učenje po korakih ali analiza naloge/opravila Poučevanje spretnosti Analiza naloge/opravila – učenje po korakih Predšolski in šolski otroci (z AM, MDR…) Specialna pedagoginja Maj 2023
98. Kako naj učence naučim spraševati? Učenje učenja Model štirih tipov vprašanj, bralno razumevanje Vsi šolarji in študentje Učiteljica Maj 2023
99. Življenje odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom Študije spremljanja in izid Izid, študije spremljanja, Aspergerjev sindrom Otroci in odrasli z AM Starša Junij 2023
100. Veriženje – strategija poučevanja po korakih Poučevanje spretnosti Analiza naloge/opravila, veriženje Otroci z AM Specialna pedagoginja September 2023
101. Izzivi pri delu z učencem s čustveno-vedenjskimi težavami Čustveno-vedenjske težave Odnos, učenčeva nekonstruktivna prepričanja, strategija za kontrolo jeze Otroci s ČVT Učiteljica September 2023