Poročilo – seminar Avtizem – 29. 10. 2016

smo že imeli

Seminar z naslovom AVTIZEM je potekal v soboto 29. 10. 2016 v prostorih Izobraževalnega centra PIKA v Ljubljani. To je bila posebna izvedba seminarja: v soboto, med šolskimi počitnicami, seminar je bil brezplačen, pri njegovi izvedbi so bili ravnatelji – prostovoljci zadolženi za vso organizacijo, udeleženci niso prejeli dodatnega gradiva (zapiske so delali sami), prav tako pa ni bila vključena malica oz. pogostitev. Seminarja se  je udeležilo 53 udeležencev in sicer 22 učiteljev iz osnovnih šol, 16 izvajalcev dodatne strokovne pomoči in 15 strokovnjakov z drugih področij. Iz MOL je bilo 13 udeležencev (25 %). Nekaj prijavljenih smo zaradi prevelikega števila zavrnili – prednost smo dali prijavljenim iz OŠ MOL (kjer so zaposleni ravnatelji, ki so se javili kot prostovoljci).

Več o seminarju si lahko preberete v poročilu o seminarju AVTIZEM, ki zajema: informacije o seminarju, program seminarja, analizo anketnih vprašalnikov, odzive udeležencev in nekaj njihovih izjav.