Poročilo – seminar Branje – kaj lahko naredimo – 12. 10. 2016

smo že imeli

Seminar z naslovom BRANJE – kaj lahko naredimo … je potekal 12. 10. 2016 v prostorih Izobraževalnega centra PIKA v Ljubljani. To je bila tretja izvedba seminarja, ki se jo je  udeležilo 36 udeležencev, in sicer 25 učiteljev iz osnovnih šol, 8 izvajalcev dodatne strokovne pomoči in trije strokovnjaki z drugih področij.

Več o seminarju si lahko preberete v poročilu o seminarju Branje – kaj lahko naredimo…, ki zajema: informacije o seminarju, program seminarja, analizo anketnih vprašalnikov, odzive udeležencev in nekaj njihovih izjav.

Udeleženci seminarja Branje- kaj lahko naredimo, 12. 10 .2016
Udeleženci seminarja Branje- kaj lahko naredimo, 12. 10 .2016