Poročilo – seminar Branje- kaj lahko naredimo- 31. 8. 2016

smo že imeli

Seminar z naslovom BRANJE – kaj lahko naredimo … je potekal 31. 8. 2016 v prostorih Izobraževalnega centra PIKA v Ljubljani. Udeležilo se ga je 45 udeležencev, in sicer 31 učiteljev iz osnovnih šol, 11 izvajalcev dodatne strokovne pomoči in trije strokovnjaki z drugih področij.

Več o seminarju si lahko preberete v poročilu o seminarju Branje – kaj lahko naredimo…, ki zajema: informacije o seminarju, program seminarja, analizo anketnih vprašalnikov, odzive udeležencev in nekaj njihovih izjav.

udeleženci seminarja Branje- kaj lahko naredimo, 31.8.2016
Udeleženci seminarja Branje- kaj lahko naredimo, 31.8.2016
Predavateljici Romana Ferlič in Jana Petek
Predavateljici Romana Ferlič in Jana Petek