Poročilo – Seminar Preprečevanje motečega vedenja – uvod v podporo pozitivnemu vedenju

smo že imeli

V IC Pika smo imeli 16. 3. 2016 osemurni seminar o preprečevanju motečega vedenja otrok v vrtcu in otrok v prvem triletju osnovne šole. Seminar je vodila specialna pedagoginja Mojca Molek. Na seminarju so predavale: Mojca Molek, Katarina Kotnik Ivačič, socialna pedagoginja in sociologinja, dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja, in Vanda Kočar Junkar, specialna pedagoginja. Ponovitev izvedbe seminarja je bila 30. 3. 2016. Ob tem smo pripravili e-gradivo Pohvale, ki si ga lahko brezplačno snamete z naše spletne strani v zavihku »Gradiva«.

Več o seminarju si lahko preberete v poročilu o seminarju Preprečevanje MV, ki zajema: analizo anketnih vprašalnikov, odzive udeležencev in nekaj njihovih izjav.

PRENOS: Poročilo-seminar Preprecevanje motecega vedenja-16.3.-30.3.2016

5.0 seminar Preprecevanje MV-
Predavateljice seminarja Preprečevanje MV (od leve proti desni): Katarina Kotnik Ivačič, Vanda Kočar Junkar, Mojca Molek in Branka D. Jurišić.
5.0. seminar Preprecevanje MV--
Udeleženci seminarja Preprečevanje MV, 30. 3. 2016: delo v skupinah.
5.0. seminar Preprecevanje MV
Udeleženci seminarja Preprečevanje MV, 16. 3. 2016