Seznam seminarjev v šolskem letu 2023/2024

napovedujemo

V šolskem letu 2023/2024 načrtujemo 12 seminarjev (5 novih in 7 ponovitev). Več o seminarjih (daljši opis, čas, kotizacija, prijavnica …) bomo objavili nekje mesec dni pred izvedbo posameznega seminarja, v zavihku “ZA STROKOVNJAKE” (https://icpika.si/za-strokovnjake/).
Seznam seminarjev si lahko tudi natisnete: Letak-seznam seminarjev-2023-2024

  KAJ KDAJ NASLOV KRATEK OPIS KOMU je namenjeno PREDAVATELJI ZAČETEK PRIJAV
    1. Ponovitev seminarja Torek
26.9.2023
Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli Na seminarju boste spoznali: • katere so temeljne socialne spretnosti, ki učencem omogočajo uspešno vključenost v šolsko okolje • kako zapisati specifični opis učenčevega socialnega vedenja • kako oceniti socialne spretnosti učencev • kako oblikovati delavnice za poučevanje socialnih spretnosti. Vabljeni strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli. Sara Marn
  1. september 2023,

od 12.00 ure naprej

    2. Ponovitev: štiridnevni seminar Sreda
11.10., 8.11., 6.12. 2023 in 10.1. 2024
Ocena funkcije vedenja in otroci z avtističnimi motnjami Otroci z avtističnimi motnjami imajo pogosto neželeno vedenje in potrebujejo poučevanje sprejemljivega vedenja. Najbolj učinkoviti individualizirani programi podpore temeljijo na oceni funkcije vedenja. To pomeni, da najprej ugotovimo, zakaj se otroci tako vedejo, kaj želijo s tem vedenjem doseči – kaj pridobijo in čemu se izognejo. Predvsem strokovnim delavcem v programih z enakovrednim standardom – učiteljem, izvajalcem DSP, svetovalnim delavcem, spremljevalcem otrok z avtističnimi motnjami, tudi zaposlenim v Centrih za duševno zdravje (psihologi, spec. pedagogi, logopedi… ). Dobrodošli so tudi strokovni delavci iz prilagojenih programov za otroke s posebnimi potrebami. Branka D. Jurišić 28. september 2023,

od 12.00 ure naprej

    3. Ponovitev seminarja Torek

17.10.2023

Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom Vsebina seminarja zajema predstavitev razlik v senzornem zaznavanju otrok z avtizmom po posameznih senzorno zaznavnih procesih in opredelitev nekaterih specifičnih vedenj, ki jih lahko izražajo otroci z avtizmom zaradi pretirane ali prešibke občutljivosti na dražljaje iz okolja. Strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol za otroke s PP (prilagojeni in posebni programi) ter svetovalni delavci in izvajalci DSP v vrtcih in OŠ. Nastja Oder 5. oktober 2023,

od 12.00 ure naprej

    4. Seminar-prva izvedba Torek

14.11.2023
ter 16.1. in 26. 3. 2024

Tekočnost branja, seminar z delavnicami Udeleženci bodo spoznali kurikularni preizkus tekočnost branja: kako preizkus pripraviti in izvesti. V delavnicah bodo udeleženci predstavili izzive, s katerimi so se srečali pri vpeljavi preizkusa v prakso. Vabljeni ste učitelji razrednega pouka in specialni pedagogi. 1. Katarina Koprivnikar Grošelj
2. Jasmina Balažič
12. oktober 2023,

od 12.00 ure naprej

5. Ponovitev seminarja Sreda

15.11.2023

Igra kot rutina in otroci s posebnimi potrebami Na seminarju bomo predstavili igro otrok s posebnimi potrebami. Igro bomo obravnavali kot značilno rutino dneva, prikazali, kako jo lahko vtkemo tudi v številne druge rutine in s tem ustvarjamo mnoge učne priložnosti. Vabljeni ste izvajalci zgodnje obravnave. Andreja Konda 19. oktober 2023,
od 12.00 ure naprej
    6. Seminar-prva izvedba Sreda

22.11.2023

Tri ključne spretnosti 1.Specifični opisi vedenja
2.Merljivi cilji
3.Merjenje vedenja, spremljanje napredka
Vabljeni vsi strokovni delavci v vrtcih, šolah, zdravstvu, ki si želijo izboljšati temeljne spretnosti za načrtovanje dela z otroki s posebnimi potrebami. 1. Branka D. Jurišić
2. Mojca Jerovšek Toth
26. oktober 2023,

od 12.00 ure naprej

7. Ponovitev seminarja Torek

28.11.2023

Komunikacija s starši – iz enosmerne ulice v uspešen dialog Na seminarju bomo govorili o tem, kdo so za nas »zahtevni starši«, o katerih lahko slišimo razpravljati v naših zbornicah. Jih vsi dojemamo enako? Govorili bomo tudi o tem: kako staršem sporočati neprijetne novice; kako organizirati sestanek; kako pristopati, ko nastane konflikt …? Vabljeni vsi strokovni delavci, zaposleni v vrtcih, različnih programih OŠ in posebnem programu. 1. Sara Marn
2. Klara Ogrizek
16. november 2023,

od 12.00 ure naprej

  8. Ponovitev seminarja Torek

23.1.2024

Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli Na seminarju boste spoznali: • katere so temeljne socialne spretnosti, ki učencem omogočajo uspešno vključenost v šolsko okolje • kako zapisati specifični opis učenčevega socialnega vedenja • kako oceniti socialne spretnosti učencev • kako oblikovati delavnice za poučevanje socialnih spretnosti. Vabljeni strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli. Sara Marn 11. januar 2024,
od 12.00 ure naprej
9. Seminar – prva izvedba Torek

13.2.2024

Ocena funkcije vedenja in otroci z avtističnimi motnjami-izmenjava izkušenj Uvajanje novosti v prakso je zahtevno. Ta seminar bo namenjen izzivom ob prvih poskusih ocenjevanja funkcije vedenja in programa podpore, ki temelji na funkciji bomo namenili. Udeleženci prve izvedbe bodo predstavili svoje izkušnje. Skupina iz prve izvedbe štiridnevnega seminarja Ocena funkcije vedenja, ki je bil v šolskem letu 2022/23 Branka D. Jurišić Interne prijave (srečanje je namenjeno udeležencem prve izvedbe).
    10. Seminar-prva izvedba Torek

9.4. in 16.4. 2024

Čustveno-vedenjske težave učencev: ali vemo dovolj? Na seminarju bomo odgovorili na sledeča vprašanja: • kako prepoznamo učence s čustveno-vedenjskimi težavami • kako vzpostavimo odnos z njimi • katere strategije lahko uporabimo v vsakodnevni šolski praksi in • kako učinkovito sodelovati s starši teh učencev pri skupnem premagovanju ovir. Vabljeni strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli. 1. Sara Marn
2. Polona Markovič
21. marec 2024,

od 12.00 ure naprej

11. Ponovitev seminarja Torek

14.5.2024

Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli Na seminarju boste spoznali: • katere so temeljne socialne spretnosti, ki učencem omogočajo uspešno vključenost v šolsko okolje • kako zapisati specifični opis učenčevega socialnega vedenja • kako oceniti socialne spretnosti učencev • kako oblikovati delavnice za poučevanje socialnih spretnosti. Vabljeni strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli. Sara Marn 24. april 2024,
od 12.00 ure naprej
12. Seminar-prva izvedba Torek

21.5.2024

prestavljeno na 28.5.2024

Specifični interesi otrok z avtizmom Udeleženci bodo na seminarju spoznali, kako konstruktivno vključujemo specifične interese otrok z avtizmom v učni proces z namenom spodbujanja področij učne motivacije, komunikacije in socialne interakcije ter krepitev želenega vedenja. Strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol za otroke s PP (prilagojeni in posebni programi) ter svetovalni delavci in izvajalci DSP v vrtcih in OŠ. Nastja Oder 9. maj 2024,

16.5.2024
od 12.00 ure naprej


Za dodatne informacije pokličite na tel. številko: 01/ 4342 36 ali pišite na pika@centerjanezalevca.si.