Dragi starši, v šolskem letu 2020/2021 načrtujemo sedem predavanj. Seznam je v povezavi: https://icpika.si/za-starse-seminarji-predavanja-delavnice/sole-za-starse-v-solskem-letu-2020-2021/


Vse izdane publikacije IC Pika so združene TUKAJ.

SEMINARJI / PREDAVANJA / DELAVNICE

INFORMACIJE

Predavanja in delavnice za starše so brezplačne. Izvedbe so v IC Pika v popoldanskem času (predvidoma ob ponedeljkih, od 17.00 do 18.30).

 

...

GRADIVA

Vedenjski izbruhi, knjižica IC Pika

Marca 2021, smo v IC Pika izdali knjižico z naslovom Vedenjski izbruhi. Avtorica knjižice je specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić. V maju 2021,...

Rdeča maskica – pravljica

Pravljica o Rdeči maskici avtorice Nine Sojar Košorok Marca 2020, v začetku epidemije, je pravljica krožila med nami po e-pošti. Javno ni bila objavlj...