Grafični organizatorji – primeri

Pripravili smo nekaj grafičnih organizatorjev in prikazali tudi rabo aplikacije za snemanje zaslona.

Grafični organizatorji so vizualni učni pripomočki, ki učencem pomagajo pri samostojnejšem učenju z ustvarjanjem povezav in odnosov med dejstvi, informacijami, zamislimi, pojmi. Ta vizualna orodja olajšujejo pojasnjevanje, osredotočenost na bistveno in s tem tudi pomnjenje. Učitelji, starši pa tudi učenci sami tako lažje ocenijo razumevanje učnih vsebin in načrtujejo, kaj so se že naučili in kje potrebujejo še nekaj dodatne razlage ali samostojnega učenja.

Navodila za aplikacijo FlashBack Express Recorder  –  snemanje zaslona, so dostopna tukaj: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/aplikacija-za-snemanje-zaslona-navodila/


Z aplikacijo FlashBack Express Recorder smo posneli nekaj primerov rabe grafičnih orodij:

  • Preglednica Vem-Želim izvedeti-Naučil/a sem se (VŽN) – strategija, ki jo uporabljajo učenci pred učenjem/branjem in po učenju: https://youtu.be/UfERkqKSlCM

Vsi video posnetki rabe grafičnih orodij so dostopni tukaj:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1idfyZInmIHbPsH9zOAZfzW3jsj6TfMG


DOSTOP DO PRAZNIH OBRAZCEV GRAFIČNIH ORGANIZATORJEV dobite po e-pošti, ko kliknete na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” in vpišete svoj e-naslov.

PRENESI VSEBINO