Kako pripravimo zasnovo vsebine seminarja, gradiva …

Branka D. Jurišić

Gradivo Kako pripravimo zasnovo vsebine seminarja, gradiva … je pripravila dr. Branka D. Jurišić za strokovni tim IC Pika, ki je v šolskem letu 2015/16 pripravil zasnovo treh seminarjev za učitelje, vzgojitelje in druge strokovne delavce. Ker je tim prvič oblikoval zasnovo seminarja in gradiv, je vodja tima želela s primerom ponazoriti, katera so ključna vprašanja, ki nas vodijo pri pripravi vsebinske zasnove. O gradivu smo se pogovarjali tudi z drugimi, ki so ga želeli pridobiti, zato smo se odločili, da ga objavimo na spletni strani IC Pika.

S klikom na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” dobite povezavo do PDF gradiva po e-pošti, ko vpišete svoj e-naslov.


Za podporo pri pisanju smo objavili dodatno gradivo:

 

PRENESI VSEBINO