Knjižica IC Pika: Vedenjski izbruhi

Branka D. Jurišić

Marca 2021, smo v IC Pika izdali knjižico z naslovom Vedenjski izbruhi: kako se odzivamo na izpade trme in kako na vedenjske izbruhe otrok z avtističnimi motnjami?

Avtorica knjižice je specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić.

V maju 2021, je izšel prvi ponatis knjižice Vedenjski izbruhi, kjer je avtorica dodala nekaj manjših sprememb pri navajanju virov.  Izvod knjižice je na voljo v tiskani in elektronski inačici (berite zadnji vrstici te objave).

 

Del vsebine iz uvoda knjižice:

Vedenjski izbruhi so velik izziv za starše, vzgojitelje in učitelje, vrstnike. Naporni so tudi samim otrokom.

Kadar poznamo potek vedenjskega izbruha, lažje pravočasno ukrepamo. V tej knjižici smo zato prikazali model vedenjskih izbruhov po posameznih obdobjih (»fazah«), značilnosti vedenja otrok z avtističnimi motnjami v vsakem obdobju izbruha in ukrepe za preprečitev ali omilitev izbruha. Da bi bili čim bolj razumljivi, smo to ponazorili z opisi dveh otrok z avtističnimi motnjami, Črta, ki je še v vrtcu, in osnovnošolca Rubna.

dr. Branka D. Jurišić

 

⇒ V tiskani inačici je knjižica plačljiva. Cena knjižice je 7,00 € + stroški pošiljanja. Knjižico lahko naročite po e-pošti: pika@centerjanezalevca.si .

⇒ V elektronski inačici je knjižica brezplačno dostopna. S klikom na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” dobite po e-pošti povezavo do vsebine knjižice, ko vpišete svoj e-naslov.

PRENESI VSEBINO