1. odziv za knjižico: Možnosti nadaljnjega izobraževanja in prva zaposlitev

smo že imeli

Dobili smo prijazno pismo kolegice Helene Može Cedilnik, ki je psihologinja v enoti OŠPP Dečkova/ Center Janeza Levca Ljubljana.

“Knjižica Možnosti nadaljnjega izobraževanja in prva zaposlitev, predstavlja odličen pripomoček za dodatno ponazoritev informacij, ki jih, učencem osnovne šole s prilagojenim programom in njihovim staršem, posredujem v okviru poklicnega usmerjanja. Podkrepljena s predstavitvami konkretnih primerov, lahko služi kot izhodišče za domači pogovor glede nadaljnje izobraževalne poti. Učencem in staršem omogoča, da informacije s področja poklicnega usmerjanja, ki  so jim bile posredovane v šoli, doma ponovno pregledajo ter se o njih pogovorijo.
Knjižico uporabljam tudi pri delu (razgovorih) s starši učencev večinskih osnovnih šol, ki razmišljajo o morebitnem prešolanju otroka na osnovno šolo s prilagojenim programom. Njihove skrbi in dileme so namreč pogosto povezane z vprašanjem, kakšne možnosti za nadaljnje izobraževanje in pridobitev poklica bo imel njihov otrok, ko zaključi našo šolo.
Uporabo knjižice priporočam svetovalnim delavcem zavodov/centrov/šol, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, prav tako pa tudi svetovalnim službam večinskih osnovnih šol ter srednjih šol, ki izvajajo nižje poklicno izobraževanje.
Želim vam veliko uspehov pri vašem nadaljnjem delu in vas lepo pozdravljam.”