Seminarji v šolskem letu 2020/2021

napovedujemo

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo štiri seminarje in eno predavanje po spletu. Na treh seminarjih bodo predavatelji strokovni delavci, ki so preteklo leto zaključili program strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika. Predstavili bodo učinkovite strategije za delo z otroki s posebnimi potrebami. Več o seminarjih (daljši opis, čas, kotizacija …) bomo objavili nekje mesec dni pred izvedbo posameznega seminarja.

  KAJ KDAJ NASLOV KRATEK OPIS KOMU je namenjeno PREDAVATELJI ZAČETEK PRIJAV
    1. Seminar- 8 ur Sreda,

30.9.2020

Nemirnost pri otroku in podpora pozitivnemu vedenju Udeleženci se bodo na primerih naučili prepoznati želeno in neželeno vedenje. Spoznali bodo smernice, kako zapisati specifični opis vedenja. Seznanili se bodo z različnimi (z dokazi podprtimi) tehnikami, s katerimi lahko v praksi krepimo želeno vedenje otrok (kot npr. vizualna podpora, pohvale) in strategije, s katerimi lahko preprečujemo neželeno vedenje. Vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju na vseh ravneh. 1.   Katarina Ukmar

2.   Katarina Veler Jekl

3.   Alenka Dolinar

4.   Alja Lečnik

5.   Jelena Kljajić

6.   Polona Markovič

7.   Ana Svetičič

16. september 2020,

od 12.00 ure naprej

    2. Predavanje

60 minut

Sreda,

11.11.2020, ob 12.00 uri

Učinkovita raba spletne učilnice Veliko je vzporednic med poukom v šoli in poukom v spletni učilnici. S slednjim še nimamo toliko izkušenj, zato smo vam v IC Pika, pripravili nekaj smernic rabe spletne učilnice. Govorili bomo o orodjih za spletno učilnico, o pravilih vedenja v spletni učilnici, o učinkovitem poučevanju, kako se prijavim v ZOOM … Vse vsebine bomo prikazali praktično, z video posnetki. Vabljeni strokovni delavci vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov. Sabina Pšeničnik, v sodelovanju z dr. Branko D. Jurišić 4. november 2020,

od 12.00 ure naprej

    3. Seminar- 4 ure  

Sreda

2.12.2020, ob 14.00 uri

Komunikacija s starši – iz enosmerne ulice v uspešen dialog

  • predavanje po spletu
Se tudi sami v službi srečujete s situacijami, v katerih s starši ne najdete skupnega jezika? V kolikšni meri je izid pogovora sploh odvisen od nas? Kako sporočamo, kako poslušamo – ali tudi slišimo? Vabljeni, da na ta in druga vprašanja, najdete odgovore z nami. Vabljeni strokovni delavci vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov. 1.   Sara Marn

2.   Matjaž Knez

3.   Klara Ogrizek

4.   Tinka Kobal Mandelj

 

19. november 2020,

od 12.00 ure naprej

    4. Seminar- 12 ur Sreda, 31.3.+7.4.+14.4.2021

(tri zaporedne srede, po 4 ure)

Avtizem – po spletu Seminar smo v preteklih letih že imeli. Vsebine seminarja smo posodobili in razširili na 12 ur. Seminar obsega značilnosti avtističnih motenj, z dokazi podprte intervencije in izbruhe vedenja. Seminar bo izveden prek spleta, tri zaporedne srede – konec marca/začetek aprila 2021. Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi in drugi izvajalci DSP, svetovalni in drugi strokovni delavci. Branka D. Jurišić 10. marec 2021,

od 12.00 ure naprej

    5. Seminar- 8 ur Sreda,

21.4.2021

ob 09.00 uri

Kaj ocene v resnici odražajo?

Preizkusi, merjenje, spremljanje in ocenjevanje branja, pisanja, računanja ter vedenja

Kako preveriti in spremljati vedenje ter veščine branja, pisanja, računanja na merljiv način? Kako ocenjevati, da bodo ocene ponovno odraz realnega znanja?

Seminar bo verjetno prek spleta. Več informacij bo znanih v začetku februarja 2021.

Učiteljem, spec. pedagogom, izvajalcem DSP, svetovalnim delavcem ter drugim str. delavcem, ki poučujejo v ROŠ in OŠPP. 1. Katarina Bučar

2. Aleksandra Fleischmann

3. Jasmina Balažič

4. Katarina Koprivnikar Grošelj

5. Monika Radivojević

6. Špela Seifert

7. Klara Vester

7. april 2021,

od 12.00 ure naprej