SEMINARJI / PREDAVANJA / DELAVNICE

Predavanja za starše v šolskem letu 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 smo imeli naslednja predavanja za starše:

28. november 2016: Na poti v samostojnost, za starše osnovnošolskih otrok. Začetek prijav od 5. oktobra 2016 naprej. Predavala je Helena Jeršan Kojek, spec. pedagoginja

5. december 2016: Pohvale, za starše otrok do 18 leta starosti. Začetek prijav od 17. novembra 2016 naprej. Predavala je dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja.

9. januar 2017: Na poti v samostojnost, za starše predšolskih otrok. Začetek prijav od 14. decembra 2016 naprej. Predavala je Helena Jeršan Kojek, spec. pedagoginja.

6. februar 2017: Vaje za tekoče branje, za otroke v prvem triletju OŠ in njihove starše. Začetek prijav od 17. januarja 2017 naprej. Predavala je Mateja Demšar, univ. dipl. pedagoginja.

13. marec 2017: Vaje za tekoče branje, za otroke v prvem triletju OŠ in njihove starše. Predavala je Mateja Demšar, univ. dipl. pedagoginja.

10. april 2017: Branje za znanje, predavanje za starše osnovnošolskih otrok. Začetek prijav od 22. marca 2017 naprej. Predavala je Romana Ferlič, spec. pedagoginja.

5. junij 2017: “Daj že enkrat!”, za starše predšolskih otrok in otroke v prvem triletju OŠ. Začetek prijav od 17. maja 2017 naprej. Predavala je Mojca Molek, spec. pedagoginja.