Vaje za tekoče branje, knjižica IC Pika

Mateja Demšar

Knjižica Mateje Demšar, udeleženke prve generacije programa strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika, vsebuje vaje, namenjene otrokom, ki težko in neradi berejo, izvajamo pa jih z namenom, da bi otroci začeli tekoče brati.

Avtorica priporoča knjižico :

  • Učiteljem 1., 2. in 3. razreda redne osnovne šole,
  • staršem/skrbnikom otrok 1., 2. in 3. razreda redne osnovne šole,
  • izvajalcem dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli,
  • učiteljem v osnovi šoli z nižjim izobrazbenim standardom,
  • učiteljem v vseh drugih programih osnovnošolskega izobraževanja, ki poučujejo otroke branja,
  • vsem staršem, ki bi radi otroke spodbudili, da bi brali bolj tekoče,
  • vsem otrokom, ki že znajo prebrati posamezne črke.

 

Odlomek iz besedila knjižice:

»Branje vadimo vse življenje. Verjetno ste odrasli opazili, da ste tudi sami postali boljši bralci, ko ste začeli otrokom glasno brati, in upam, da jim še vedno berete za zabavo ali umirjanje pred spanjem. Branje je ena ključnih dejavnosti v prvih letih osnovne šole. Otroci so zelo zadovoljni, če znajo dobro brati, in dobro branje jim olajša marsikatero šolsko dejavnost. Ta knjižica je namenjena vam, odraslim, da boste laže poiskali način, s katerim boste otroku pomagali pri razvijanju tekočega branja.«

 

vaje-za-tekoce-branje-1

S klikom na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” dobite po e-pošti povezavo do vsebine knjižice, ko vpišete svoj e-naslov.  Od januarja 2019 je mogoče vsebino knjižice v celoti natisniti (smo zamenjali PDF dokument).

PRENESI VSEBINO