Dodatek h knjižici: Na poti v samostojnost

Helena Jeršan Kojek

S preglednico domačih opravil, ki je dodatek h knjižici Na poti v samostojnost, vam želimo pomagati in vas usmerjati pri presojanju, katere prilagoditvene spretnosti – domača opravila ima otrok usvojene, kaj otrok zna in zmore, ali je opravilo že rutina in kje še potrebuje pomoč. Lahko boste preverili, ali dosežki otroka ustrezajo njegovi starosti oz. razvojnim mejnikom, spremljali napredek otroka ter izboljšali komunikacijo z vzgojiteljico, učiteljico, s trenerjem (pred vstopom v šolo, pri postavljanju ciljev v individualiziranem programu, pred odhodom na letovanje …). Pri presoji lahko uporabite različne kriterije – npr. “Kakšno pomoč otrok potrebuje med opravilom?”, “Koliko naredi sam?” in “Ali otrok opravi opravilo?”. Za vsakega od zgoraj omenjenih kriterijev je pripravljen vprašalnik v obliki preglednice, ki vam bo v pomoč.

dodatek-samostojnost


S klikom na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” dobite po e-pošti povezavo do vsebine dodatka h knjižici, ko vpišete svoj e-naslov.

PRENESI VSEBINO