Prispevek-Blokade v komunikaciji s starši in tehnike poslušanja

Branka D. Jurišić

Besedilo B. D. Jurišić je bilo izvorno objavljeno v Branka D. Jurišić, ur., Strokovno gradivo 5. posveta na temo Življenje oseb z Downovim sindromom, Komunikacija med strokovnjaki in starši (Ljubljana: Sožitje, Pedagoška fakulteta, 2012).

Blokade v komunikaciji s starsi in tehnike poslusanja – B. D. Jurisic – 2012