Prispevek-Psihološko ocenjevanje otrok z motnjo v duševnem razvoju

Dr. Jana Kodrič

Besedilo J. Kodrič je bilo izvorno objavljeno v Branka D. Jurišić in Alenka Šelih, ur., Strokovno gradivo 3. posveta na temo Usmerjanje otrok z Downovim sindromom in drugih otrok z motnjo v duševnem razvoju (Ljubljana: Sožitje, Sekcija za Downov sindrom, 2010).

Psiholosko ocenjevanje otrok z motnjo v dusevnem razvoju – J. Kodric – 2010