Prispevek-Specialnopedagoška obravnava otrok z avtizmom

Besedilo B. D. Jurišić je bilo izvorno objavljeno v  Ciril Kržišnik in Tadej Battelino, ur, Izbrana poglavja iz pediatrije, 23 (Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2011).

Specialnopedagoska obravnava otrok z avtizmom – B. D. Jurisic – 2011