Prispevek-Sodelovanje med starši in strokovnjaki

Dr. Jana Kodrič

Besedilo J. Kodrič je bilo izvorno objavljeno v Branka D. Jurišić, ur., Strokovno  gradivo 5. Posveta na temo Življenje oseb z Downovim sindromom, Komunikacija med strokovnjaki in starši (Ljubljana: Sožitje, Pedagoška fakulteta, 2012).

Sodelovanje med starsi in strokovnjaki – J. Kodric – 2012