Vodič za starše novorojenih otrok z Downovim sindromom

Na spletni strani društva za Downov sindrom je dostopen Vodič za starše novorojenih otrok z Downovim sindromom, ki si ga lahko brezplačno prenesete prek povezave:

http://www.downov-sindrom.si/prenosi/DS_vodic_za_starse.pdf (pridobljeno 17. 2. 2015).