Zbornik predavanj 7. Strokovnega posveta- Podpora pozitivnemu vedenju

Na spletni strani društva za Downov sindrom je dostopen zbornik predavanj s 7. strokovnega posveta z naslovom Podpora pozitivnemu vedenju, ki ga lahko brezplačno prenesete prek povezave:

http://www.downov-sindrom.si/prenosi/7-strokovni-posvet.pdf (pridobljeno 17. 2. 2015).