Poročilo seminarja: Tekočnost branja in pisanja

smo že imeli

V izobraževalnem centru Pika smo imeli 24. 5. 2022 in 25. 5. 2022, 12 urni seminar Tekočnost branja in pisanja. Vabljeni so bili učitelji, specialni pedagogi, izvajalci dodatne strokovne pomoči, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci večinskih osnovnih šol. Na seminarju so predavale: Katarina Koprivnikar Grošelj, spec. pedagoginja ▪ Klara Vester, učiteljica razrednega pouka ▪ Jasmina Balažič, učiteljica razrednega pouka ▪ Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja.

Objavljamo poročilo seminarja: POROCILO SEMINARJA TB IN TP -maj 2022

Udeleženke seminarja s predavateljicami.