PRIHAJAJOČI DOGODKI (seminarji, šole za starše …)

napovedujemo

V šolskem letu 2018/2019 smo začeli z dvoletnim programom strokovnega izpopolnjevanja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, zato bo program izobraževanj za zunanje udeležence nekoliko skromnejši. Datume seminarjev smo objavili v začetku oktobra, ob Dnevu odprtih vrat v IC Pika  in so napisani tudi na letaku: Dogodki v IC Pika-seminarji in sole za starse. Več informacij bomo objavili vsaj tri tedne pred posameznim predavanjem.

Za strokovne delavce bomo imeli ponovitev dveh seminarjev: seminar Avtizem in seminar Šolska in razredna pravila.

  1. Seminar AVTIZEM: 14. februar 2019. Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi in drugi izvajalci dodatne strokovne pomoči, svetovalni in drugi strokovni delavci. Predavala bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Elektronske prijave odpremo 31. januarja 2019 ob 12.00 uri.

  2. Seminar ŠOLSKA IN RAZREDNA PRAVILA: 11. april 2019. Vabljeni ste strokovni delavci zaposleni v šolah. Predavala bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Elektronske prijave odpremo 28. marca 2019 ob 12.00 uri.

  3. SEMINAR ODPOVEDUJEMO ZARADI GRADBENIH DEL (to sporočilo smo objavili 7. 3. 2019). Seminar ŠOLSKA IN RAZREDNA PRAVILA: 27. junij 2019. Vabljeni ste strokovni delavci zaposleni v šolah. Predavala bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Elektronske prijave odpremo 13. junija 2019 ob 12.00 uri.


Za starše smo/bomo imeli:

  1. ŽELIM IMETI PRIJATELJE: 15. oktober 2017 ob 17.00, predavanje za starše predšolskih in šolskih otrok. Predavala bo Ajda Strnad, socialna pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 2. oktobra 2018, od 12.00 naprej.

  2. BRANJE ZA ZNANJE: 12. november 2018 ob 17.00, predavanje za starše osnovnošolskih otrok. Predavala bo Romana Ferlič, spec. pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 25. oktobra 2018, od 12.00 naprej.

  3. OTROK SE NE DRŽI PRAVIL/Pravila doma: 3. december 2018 ob 17.00, predavanje za starše otrok do 18. leta starosti. Predavala bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 22. novembra 2018, od 12.00 naprej.

  4. SOROJENCI IN ODNOSI MED NJIMI: 14. januar 2019 ob 17.00, predavanje za starše predšolskih in šolskih otrok s sorojenci. Predavala bo Kaja Praprotnik, univ. dipl. psihologinja. Začetek elektronskih prijav bo 3. januarja 2019, od 12.00 naprej.

  5. SPANJE PREDŠOLSKIH OTROK: 11. februar 2019 ob 17.00, predavanje za starše predšolskih otrok. Predavala bo dr. Jana Kodrič, spec. klinične psihologije. Začetek elektronskih prijav bo 31. januarja 2019, od 12.00 naprej.

  6. VAJE ZA TEKOČE BRANJE: 11. marec 2019 ob 17.00, delavnica za otroke v prvem triletju OŠ in njihove starše. Predavala bo Mateja Demšar, univ. dipl. pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 21. februarja 2019, od 12.00 naprej.


Predlagamo, da se vpišete na obveščanje naših novic in boste o tem obveščeni takoj, ko novico objavimo na spletu (spodaj desno vpišete svoj e-naslov).

Tim IC Pika.