Program branja v OŠ Poljane

smo že imeli

Ob koncu šolskega leta nas je razveselila novica iz OŠ Poljane, kjer so izvedli Program branja v 3. razredu, po vsebini gradiva IC Pika Tekočnost branja  – merjenje in spremljanje. Cilj njihovega programa je bil prepoznati učence, ki imajo specifične učne težave, da jim lahko nudijo ustrezno strokovno pomoč. V trimesečni program so vključili 12 učencev in spremljali njihov napredek s pomočjo preizkusa tekočnosti branja. Ves čas so sodelovali s starši učencev, ki so jim predhodno poslali smernice kako lahko berejo doma. V šoli pa so z učenci brali 4x tedensko po 15 minut. V poročilu, ki ga nam je poslala Ana Panjan iz šolske svetovalne službe, je razviden njihov napredek pri branju, za kar so zaslužene predvsem izvajalke programa:

  • Irena Gabrovšek, spec. pedag.
  • Petra Gajšek, učiteljica v OPB
  • Suzana Klemenčič, univ. dipl. psih.
  • Lili Kranjc, učiteljica v OPB
  • Ana Panjan, univ. dipl. psih.
  • Ajda Strnad, soc. pedag.

Vsem želimo veliko uspeha še naprej.