E- gradivo Tekočnost branja – merjenje in spremljanje

Branka D. Jurišić

E-gradiva iz serije Pika gre naprej … v šole in vrtce so opremljena z znakom puščice. Namen tega gradiva je širjenje strokovnih vsebin v vrtce in šole. Vsaka tema obsega: prosojnice za predavanje, navodilo za predavatelje in e-knjižico s strokovnim besedilom. Strokovni delavci lahko pripravijo predavanje v svojem kolektivu in uporabijo naše prosojnice in delovne liste za delavnice. V navodilih za predavatelje so slike prosojnice in pri vsaki besedilo, ki spremlja posamezno prosojnico. Kot pripravo na predavanje svetujemo, da proučite spremno strokovno gradivo v obliki e-knjižice, ki jo lahko slušateljem tudi posredujete po predavanju.

Vsa gradiva imajo licenco Creative Commons 2.5 (pogoji licence CC so opisani na začetku vsakega gradiva).

V šolskem letu 2015/16 smo pripravili dve taki gradivi – Pohvale in Tekočnost branja, v prihodnje pa jih načrtujemo še več. Pripraviti želimo gradiva, ki bodo čim bolj uporabna in koristna, zato pričakujemo vaše mnenje o teh gradivih in tudi predloge za nova gradiva.

E-gradivo Tekočnost branja- merjenje in spremljanje avtorice Branke D. Jurišić je bilo aprila 2016 predstavljeno na seminarju Branje – kaj lahko naredimo.

Odlomek iz e-knjige Tekočnost branja – merjenje in spremljanje (Jurišić, 2016):

Merjenje, ki temelji na kurikulumu, je način ocenjevanja učnih dosežkov branja, pisanja in računanja, ki omogoča načrtovanje ciljev v individualiziranem programu za posameznega učenca. Učitelji lahko z merjenjem spremljajo napredovanje svojih učencev v tekočem šolskem letu. V tem gradivu smo predstavili merjenje in spremljanje tekočnosti branja.
Za preizkus tekočnosti branja smo se odločili tudi zaradi zgodnjega odkrivanja učencev, ki imajo težave z branjem. Prednost omenjenega preizkusa je v tem, da ga učitelji lahko izvajajo v razredu z več učenci zaporedoma, preizkuse pa lahko pripravljajo sami in zanje ne potrebujejo veliko dodatnega časa in pripomočkov. Če se omejimo le na bralno tekočnost: preizkus lahko opravimo v nekaj minutah za enega učenca. Če k temu dodamo še vprašanja za razumevanje branja, potrebujemo več časa in individualno izvedbo preizkusa, kar prav tako lahko opravi učitelj v razredu.

E-gradivo obsega: Ime dokumenta
knjiga Tekočnost branja- merjenje in spremljanje PIKA_TEKOCNOST BRANJA_knjiga_JURISIC_17.10. 2016
prosojnice za predavanje in delavnice PIKA_TEKOCNOST BRANJA_navodila za izvedbo predavanja in delavnic_JURISIC_ 17.10. 2016
navodila za izvedbo predavanj in delavnic PIKA_TEKOCNOST BRANJA_prosojnice_JURISIC_17.10. 2016

Opomba: Po izdaji knjižice smo ob pregledu ugotovili, da nam jo je pri nekaterih izračunih zagodel tiskarski škrat. Vse popravke smo vnesli v popravljeno različico (september 2016). Če uporabljate staro različico (maj 2016), vas prosimo, da ponovno prenesete popravljeno različico (september 2016). Če boste še naprej uporabljali staro različico, vam v prilogi pošiljamo seznam ključnih popravkov. Hvala za razumevanje.

Če boste gradiva uporabili v šoli, vas prosimo, da nam sporočite svoje podatke na e-naslov: pika@centerjanezalevca.si

  1. vaše ime
  2. ime ustanove, kjer ste izvedli predavanje in delavnice (šola, drugo)
  3. število udeležencev
  4. in kdo so bili slušatelji (učitelji, strokovni delavci,…)

Želimo vam veliko uspehov. Hvala.


V zvezi s kurikularnimi preizkusi in tekočnostjo branja, smo objavili tudi nekaj e-svetovanj – seznam je v preglednici spodaj:

Št. e-svetovanja Naslov e-svetovanja Področje Strategije, strokovni izrazi – ključne besede Ciljna skupina Vprašali so nas Objavili smo
4.  Preizkusi branja v 2. razredu Branje/učenje Preizkusi, merjenje učnih dosežkov Predšolski in šolski otroci Izvajalka DSP Oktober 2016
5.  Pomoč pri učenju branja Branje/učenje Ocenjevanje začetnega stanja (tekočnost branja),
strategije razvijanja tekočnosti branja
Učenci 1. triade in učenci, ki imajo težave s tekočnostjo branja Učitelj November 2016
39.  Merjenje tekočnosti branja – izbor besedil Branje – tekočnost Preizkus tekočnost branja – zahtevnost besedil Šolski otroci Spec. pedagoginja November 2017
44.  Tekočnosti branja – jecljanje in dodajanje besed Branje – tekočnost Merjenje tekočnosti branja – jecljanje in dodajanje besed Šolski otroci, GJM Spec. pedagoginje Januar 2018
45. Preizkus razumevanja branja – labirint Branje – razumevanje Preizkus razumevanja prebranega – Labirint Šolski otroci Spec. pedagoginje Januar 2018
68. Preizkus tekočnosti branja besed Branje – tekočnost Preizkus tekočnosti branja besed – navodila za pripravo in izvedbo  Šolski otroci Izvajalka DSP Februar 2019
78. Raba pretvornika odlomkov za tekočnost branja v slovenščini Branje – tekočnost Tekočnost branja – tehnično oblikovanje besedil Šolski otroci Spec. pedagoginja November 2019
82. Spremljanje napredka pri pisanju  Učni dosežki, merjenje Preskusi, ki temeljijo na kurikulu Šolski otroci Učiteljica Maj 2020

 

Z veseljem objavljamo vaše odzive na gradivo Tekočnost branja:


Septembra 2019 smo objavili gradivo Preizkus tekočnosti branja besed z že pripravljenimi seznami besed. Poleg navodil je v njem zbranih 22 seznamov že pripravljenih besed za preizkus. Povezava: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/preizkus-tekocnosti-branja-besed-z-ze-pripravljenimi-seznami-besed/


Obe deli (Tekočnost branja – merjenje in spremljanje in Preizkus tekočnosti branja besed z že pripravljenimi seznami besed), sta objavljeni pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.Licenca Creative Commons


S klikom na znak spodaj “PRENESI VSEBINO” dobite po e-pošti povezavo do vseh treh dokumentov gradiva TEKOČNOST BRANJA, ko vpišete svoj e- naslov. 

PRENESI VSEBINO