5. odziv na e-gradivo Tekočnost branja

smo že imeli

Mobilna specialna pedagoginja Katarina Koprivnikar Grošelj, zaposlena v Centru Janeza Levca Ljubljana,  je imela 30. novembra 2017, v OŠ dr. Vita Kraigherja  predavanje po e-gradivu IC Pika, Tekočnost branja (Jurišić, 2016) iz serije Pika gre naprej … v šole in vrtce. Ena izmed udeleženk predavanja je napisala tole:

Predstavitev projekta Tekočnost branja, ki poteka tudi na naši šoli, je bilo zanimivo ter dobrodošlo. Kolegica Katarina, je nam učiteljicam razrednega pouka, zelo nazorno ter konkretno predstavila potek projekta. Vse smo se strinjala, da je tekočnost branja osnova za samostojno učenje. Učiteljice smo tako opremljene z novimi idejami, pripomočkom oziroma z enotnimi merili za spremljanje napredka pri posameznem učencu. Hkrati smo izmenjale mnenja kako učence motivirati, da strmijo k lastnemu napredku in na kakšen način obveščamo/ozaveščamo njihove starše. Zelo dobrodošlo se nam je zdelo tudi to, da učenci sodelujejo pri analizi svojega branja ter svoj napredek tudi vizualizirajo. Grafični prikaz spremljanja tekočnosti branja je zagotovo dobrodošel za vse, tudi za starše.

Nataša Cimperman, učiteljica razrednega pouka

 

Dostop do e-gradiva Tekočnost branja TUKAJ.