Usposabljanje za uporabo ADOS-2

smo že imeli

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije je v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Pika od 16. 10. 2017 do 19. 10. 2017, organizirala usposabljanje za uporabo Opazovalne sheme za ocenjevanje avtizma –  ADOS-2. Slednji je namenjen ocenjevanju in diagnosticiranju motenj avtističnega spektra pri posameznikih različnih starosti, razvojnih stopenj ter jezikovnih zmožnosti  in predstavlja “zlati standard” v procesu ocenjevanja motenj avtističnega spektra. Usposabljanje je opotekalo pod vodstvom klinične psihologinje Marianne Murin, zaposlene v Nacionalnem centru za visoko funkcionalni avtizem, v Great Ormond Street pediatrični bolnišnici v Londonu. Na izobraževanju so se udeleženci usposobili za samostojno uporabo vseh petih modulov instrumenta ADOS-2, kompetence so razvijali z opazovanjem in ocenjevanjem video posnetkov in uporabo instrumenta na prostovoljcih. Tovrstno usposabljanje je bilo v Sloveniji izvedeno prvič, zanj je bilo izkazanega veliko zanimanja, udeleženci pa so si pridobili dragocene izkušnje pri ocenjevanju motenj avtističnega spektra.

Kaja Praprotnik, univ.dipl.psihologinja

Udeleženke usposabljanja s predavateljico.
Udeleženke usposabljanja s predavateljico.
Predavateljica Marianne Murin.
Predavateljica Marianne Murin.
V času odmora za kosilo.
V času odmora za kosilo.