Programi dela so opisani tudi v knjižici Pika se predstavi. Povezava do knjižice TUKAJ.


Program strokovnega izpopolnjevanja

Namen programa je dvigniti kakovost v vrtcih in osnovnih šolah MOL. Udeleženci so po zaključenemu izpopolnjevanju usposobljeni, da v svoje delovne okolje vnašajo spremembe in strokovne novosti. Izpopolnjevanje traja dve leti (4 semestri po predvidoma 210 ur).

Prva generacija udeleženk strokovnega izpopolnjevanja je junija 2015 uspešno zaključila program. Skupina šestih udeleženk je bila del ekipe IC Pika v šolskem letu 2015/16 in izvajala krajše programe izobraževanja za vrtce in šole MOL ter program individualnega svetovanja za družine in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (individualna srečanja in telefonsko svetovanje). Razpis za 2. generacijo izpopolnjevanja je bil aprila 2018. Pogoji vpisa in program: Razpis IC Pika – s programom-april 2018 Tako smo septembra 2018 začeli strokovno izpopolnjevanje 2. generacije udeležencev, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter zdravstvu (v večini so to specialni pedagogi, socialni pedagogi, psihologi …). Program poteka vsako sredo od 08.00 do 14.00, razen v času šolskih počitnic. Junija 2020, je vseh 21 udeležencev zaključilo program SI.


V okviru Pedagoškega inštituta sta doc. dr. Tina Vršnik Perše in dr. Marta Licardo, naredili evalvacijo programa strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika (oktober 2015). Njuni mnenji si lahko ogledate v video posnetku.


Individualno svetovanje = srečanje v IC Pika

Individualno svetovanje je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem, specialnim pedagogom in drugim strokovnim delavcem ter staršem otrok s posebnimi potrebami.

Srečanja pri nas so mogoča v ponedeljek popoldne (vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu) , izključno po predhodnem dogovoru. Vsa srečanja so brezplačna in jih snemamo za potrebe strokovnega izpolnjevanja, priprave seminarjev, predavanj, delavnic ipd.
Če se želite naročiti na srečanje, nas lahko pokličete na tel. št. 01 43 42 360, in sicer ob ponedeljkih od 15.00 do 17.00, ostale dneve od 8.00 do 13.00.

Z individualnim svetovanjem želimo spodbuditi sodelovanje med družinami in vrtcem oziroma šolo, iskanje skupnih rešitev, medsebojno zaupanje in tudi skupno učenje. Individualna svetovanja imenujemo srečanja v IC Pika. Srečanja obsegajo svetovanje o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami (od rojstva do 15. leta starosti).
Na srečanje lahko pridejo starši, vzgojitelji, učitelji in drugi strokovni delavci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP), z otroki/mladostniki s tveganjem za posebne potrebe (razvojni zaostanek, motnje v duševnem razvoju, avtizem, težave pri učenju, vedenju, sodelovanju) ali z otroki, ki se soočajo z večjimi težavami prilagajanja v vrtcu in šoli in predstavljajo izziv za starše, vzgojitelje in učitelje.

Število srečanj je omejeno na največ šest obiskov. Prednost imajo učitelji in vzgojitelji, ki so zaposleni v vrtcih ali šolah, katerih ustanoviteljica je MOL, ter starši otrok, ki obiskujejo te vrtce in šole. Želimo si, da bi tovrstno svetovanje potekalo v sodelovanju z družino OPP in priporočamo skupna srečanja – učitelj/vzgojitelj, otrok/mladostnik in starši.

V programu Strokovnega izpopolnjevanja udeleženci opazujejo individualno svetovanje (skozi steklo v sosednjem prostoru), kasneje ga po programu izvajajo tudi sami. Skupaj z njimi si je en primer svetovanja ogledala študentka, ki nam je v video posnetku povedala kaj jo je pri tem navdušilo.


1.0-igralnica
Gašper in Klara v igralnici.

1.0-foto-Andreja Turk
Na fotografiji dve študentki opazujeta in poslušata pogovor za steklom.

1.0-igralnica-
Igralnica s kamerami in steklom za opazovanje


Telefonsko in e-svetovanje

Telefonska svetovanja so namenjena krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, z učitelji, vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci, ki delajo z OPP. Izvajamo jih vsak 1. in 3. ponedeljek  v mesecu, med 14.30 in 15.30 uro. Pokličete lahko na telefonsko številko 01/ 43 42 360 ali pa vas pokličemo mi, če se za pogovor prej dogovorite pri koordinatorici Sabini Kovač, prav tako na tel. št. 01/ 43 42 360.

E-svetovanje izvajamo od septembra 2016. V ta namen smo oblikovali e-obrazec, ki se nahaja v vsakem spletnem oknu desno spodaj pod napisom »ELEKTRONSKO SVETOVANJE«. Odgovor na vaša vprašanja vam bomo posredovali po telefonu v 14 dneh. Vsa izbrana vprašanja in odgovore e-svetovanja IC Pika tudi objavimo: TUKAJ 


Seminarji/ predavanja za strokovne delavce in starše

V IC Pika pripravljamo tudi strokovna izpopolnjevanja v obliki seminarjev in delavnic za strokovne delavce ali predavanja za starše. Zbrali smo teme, za katere so strokovni delavci in starši v preteklih letih izražali največ potreb na individualnih svetovanjih: avtizem, preprečevanje motečega vedenja, branje, ocenjevanje otrokovih potreb, zgodnja obravnava, intervju o rutinah in razredna pravila. Za starše smo izvedli več predavanj na temo: samostojnost otrok, branje, pohvale, prehodi, spanje predšolskih otrok, pravila in socialne veščine.

Povezava do seminarjev, ki jih bomo imeli šolskem letu 2021/2022, je TUKAJ.

Povezava do predavanj za starše v šolskem letu 2021/2022, je TUKAJ.


Poročilo o delu IC Pika:


Program dela IC Pika, za Letni delovni načrt Centra Janeza Levca Ljubljana: