Seminarji v šolskem letu 2022/2023

napovedujemo

V šolskem letu 2022/2023 načrtujemo 12 seminarjev (5 novih, 5 ponovitev in 2 interni izvedbi). Več o seminarjih (daljši opis, čas, kotizacija, prijavnica …) bomo objavili nekje mesec dni pred izvedbo posameznega seminarja, v zavihku “ZA STROKOVNJAKE” (https://icpika.si/za-strokovnjake/).

Seznam seminarjev si lahko tudi natisnete: Letak-seznam seminarjev-2022-2023.docx

  KAJ KDAJ NASLOV KRATEK OPIS KOMU je namenjeno PREDAVATELJI ZAČETEK PRIJAV
    1. Seminar Sreda

14.9.2022

Socialne spretnosti učencev v redni osnovni šoli Na seminarju boste spoznali: • katere so temeljne socialne spretnosti, ki učencem omogočajo uspešno vključenost v šolsko okolje • kako zapisati specifični opis učenčevega socialnega vedenja • kako oceniti socialne spretnosti učencev • kako oblikovati delavnice za poučevanje socialnih spretnosti Vabljeni strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli 1. Sara Marn

2. Polona Markovič

31. avgust 2022,

od 12.00 ure naprej

    2. Interni seminar za ZPM Ponedeljek

26.9.2022

Učenje učenja Spoznali bomo grafične organizatorje, ki so pripomočki za učenje: preglednica VŽN, Vennov diagram, Frayerjev diagram… Ključno je, da jih znamo otrokom predstaviti, jih naučiti njihove rabe po majhnih korakih, da jih bodo kasneje lahko samostojno uporabljali pri učenju doma in tudi pri pouku v šoli. Prostovoljci ZPM Branka D. Jurišić Ne bo objavljeno (interno)
    3. Ponovitev seminarja Torek

18.10.2022

Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom Vsebina seminarja zajema predstavitev razlik v senzornem zaznavanju otrok z avtizmom po posameznih senzorno zaznavnih procesih in opredelitev nekaterih specifičnih vedenj, ki jih lahko izražajo otroci z avtizmom zaradi pretirane ali prešibke občutljivosti na dražljaje iz okolja. Strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol za otroke s PP (prilagojeni in posebni programi) ter svetovalni delavci in izvajalci DSP v vrtcih in OŠ. Nastja Oder 5. oktober 2022,

od 12.00 ure naprej

    4. Tridnevna interna delavnica  za zaposlene v CJL Ponedeljek

14.11.2022 21.11.2022 
12.12.2022

Tri ključne spretnosti
  1. Specifični opisi vedenja.
  2. Merljivi cilji.
  3. Merjenje vedenja, spremljanje napredka.
Zaposleni v CJL. Branka D. Jurišić Ne bo objavljeno (interno)
5. Ponovitev seminarja Sreda

16.11.2022

Komunikacija s starši – iz enosmerne ulice v uspešen dialog Na seminarju bomo govorili o tem, kdo so za nas »zahtevni starši«, o katerih lahko slišimo razpravljati v naših zbornicah. Jih vsi dojemamo enako? Čemu se je bolje izogniti, da s starši ostanemo v partnerskem odnosu in se ne zapletemo v konflikt? Poudarek bo na sodelovanju s starši pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Vabljeni vsi strokovni delavci, zaposleni v različnih programih OŠ in posebnem programu. 1. Sara Marn

2. Klara Ogrizek

27. oktober 2022,

od 12.00 ure naprej

    6. Ponovitev seminarja Torek

29.11.2022

Tekočnost branja Udeleženci bodo spoznali kurikularni preizkus, tekočnost branja: kako preizkus pripraviti in izvesti. Predstavile bomo tudi izzive, s katerimi smo se srečale pri vpeljavi preizkusa v prakso ter tri učinkovite strategije za urjenje branja. Vabljeni ste učitelji razrednega pouka in specialni pedagogi. 1. Katarina Koprivnikar Grošelj

2. Jasmina Balažič

3. Branka D. Jurišić

17. november 2022,

od 12.00 ure naprej

7. Seminar Torek

24.1.2023

Lahko branje Udeleženci bodo spoznali lahko branje, postopek in smernice za pripravo lahko berljivih informacij, ter se s pomočjo primerov naučili pisati in prirejati informacije v lahko berljivo in razumljivo obliko. Strokovnim delavcem, ki delajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju in/ali drugimi osebami s posebnimi potrebami. Živa Jakšić Ivačič 12. januar 2023,

od 12.00 ure naprej

    8. Ponovitev seminarja Torek

21.2.2023

Igra kot rutina in otroci s posebnimi potrebami Na seminarju bomo predstavili igro otrok s posebnimi potrebami. Igro bomo obravnavali kot značilno rutino dneva, prikazali, kako jo lahko vtkemo tudi v številne druge rutine in s tem ustvarjamo mnoge učne priložnosti. Vabljeni ste izvajalci zgodnje obravnave. Andreja Konda 2. februar 2023,

od 12.00 ure naprej

9. Štiridnevni seminar Sreda

15.3.2023 29.3.2023 12.4.2023 19. 4. 2023

Ocena funkcije vedenja in otroci z avtističnimi motnjami Otroci z avtističnimi motnjami imajo pogosto neželeno vedenje in  potrebujejo poučevanje sprejemljivega vedenja. Najbolj učinkoviti individualizirani programi podpore temeljijo na oceni funkcije vedenja. To pomeni, da najprej ugotovimo, zakaj se otroci tako vedejo, kaj želijo s tem vedenjem doseči – kaj pridobijo in čemu se izognejo. Strokovni delavci v programih z enakovrednim standardom – učitelji, izvajalci DSP, svetovalni delavci, spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami, tudi zaposleni v Centrih za duševno zdravje – psihologi, spec. pedagogi, logopedi… ). Branka D. Jurišić 2. marec 2023,

od 12.00 ure naprej

    10. Ponovitev seminarja Sreda

5.4.2023

Tekočnost pisanja Udeleženci bodo spoznali kurikularni preizkus, tekočnost pisanja: kako preizkus pripraviti in izvesti. Predstavili bova tudi izzive s katerimi smo se srečale pri vpeljavi preizkusa v prakso ter tri učinkovite strategije za urjenje pisanja. Vabljeni ste učitelji razrednega pouka in specialni pedagogi. 1. Katarina Koprivnikar Grošelj

2. Jasmina Balažič

23. marec 2023,

od 12.00 ure naprej

11. Seminar Sreda

19.4.2023

Učenci s čustveno-vedenjskimi težavami – kaj lahko naredimo v šoli? Na seminarju bomo odgovorili na sledeča vprašanja: • kako prepoznamo učence s čustveno-vedenjskimi težavami • kako vzpostavimo odnos z njimi • katere strategije lahko uporabimo v vsakodnevni šolski praksi in • kako učinkovito sodelovati s starši teh učencev pri skupnem premagovanju ovir. Vabljeni strokovni delavci zaposleni v redni osnovni šoli. Sara Marn 6. april 2023,

od 12.00 ure naprej

    12. Druga ponovitev seminarja Torek

23.5.2023

Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom Vsebina seminarja zajema predstavitev razlik v senzornem zaznavanju otrok z avtizmom po posameznih senzorno zaznavnih procesih in opredelitev nekaterih
specifičnih vedenj, ki jih lahko izražajo otroci z avtizmom zaradi pretirane ali prešibke občutljivosti na dražljaje iz okolja.
Strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol za otroke s PP (prilagojeni in posebni programi) ter svetovalni delavci in izvajalci DSP v vrtcih in OŠ. Nastja Oder 11. maj 2023,

od 12.00 ure naprej

Za dodatne informacije pokličite na tel. številko: 01/ 4342 360.