SEMINARJI

Letos bomo imeli

V šolskem letu 2018/2019 smo začeli z dvoletnim programom strokovnega izpopolnjevanja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, zato bo program izobraževanj za zunanje udeležence nekoliko skromnejši. Datume seminarjev smo objavili v začetku oktobra, ob Dnevu odprtih vrat v IC Pika  in so napisani tudi na letaku: Dogodki v IC Pika-seminarji in sole za starse. Več informacij bomo objavili vsaj tri tedne pred posameznim predavanjem.

Za strokovne delavce bomo imeli ponovitev dveh seminarjev: seminar Avtizem in seminar Šolska in razredna pravila.

  1. Seminar AVTIZEM: 14. februar 2019. Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi in drugi izvajalci dodatne strokovne pomoči, svetovalni in drugi strokovni delavci. Predavala bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Elektronske prijave odpremo 31. januarja 2019 ob 12.00 uri.
  2. Seminar ŠOLSKA IN RAZREDNA PRAVILA: 11. april 2019. Vabljeni ste strokovni delavci zaposleni v šolah. Predavala bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Elektronske prijave odpremo 28. marca 2019 ob 12.00 uri.
  3. SEMINAR ODPOVEDUJEMO ZARADI GRADBENIH DEL (to sporočilo smo objavili 7. 3. 2019). Seminar ŠOLSKA IN RAZREDNA PRAVILA: 27. junij 2019. Vabljeni ste strokovni delavci zaposleni v šolah. Predavala bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Elektronske prijave odpremo 13. junija 2019 ob 12.00 uri.