SEMINARJI

Seminar Razredna pravila-interno za zaposlene v CJL

Vabljeni strokovni delavci zaposleni v enotah Centra Janeza Levca Ljubljana (CJL).

Za ostale strokovne delavce bomo seminar ponovili v šolskem letu 2018/2019.

Datum: sreda, 27. junij 2018.

Čas trajanja: 8 ur, s pričetkom ob 09.00 in zaključkom ob 16.30.

Prijava:

Prijave zbiramo elektronsko od 29. maja 2018 od 12.00 naprej. Povezavo do prijavnice bomo takrat poslali vodjem enot Centra Janeza Levca Ljubljana.

Gradivo: 

Nekaj o pravilih lahko najdete med našimi e-svetovanji (odgovori na vprašanja; e-svetovanja številka 1, 15, 35, 36, 52, 54, 55 …). Gradiva so prosto dostopna v povezavi: https://icpika.si/odgovorili-smo-seznam-vseh-e-svetovanj-ic-pika/  Objavili smo nekaj gradiva iz delavnic seminarja:

Kotizacija:

V dogovoru z ravnateljem CJL, je predavanje brezplačno.


Seminarji potekajo v predavalnici Izobraževalnega centra Pika (Zemljemerska ulica 7, Ljubljana). Prijave na seminarje zbiramo elektronsko; v priloženi povezavi se odpre obrazec kamor vpišete vaše podatke. Zaželeno je, da se na seminar prijavite sami. S tem dobimo pravilne podatke, prijavljeni pa takojšnjo povratno informacijo ter priponko z informacijami seminarja. Za udeležence seminarja pripravimo gradiva in jih med odmori pogostimo z jedmi pekarne Janez dela ter kuhinje Centra Janeza Levca Ljubljana. Na koncu seminarja vsakemu udeležencu izročimo potrdilo.

VEČ INFORMACIJ: Vabilo-seminar Razredna pravila-27.6.2018


Dne, 2. 7. 2018 smo objavili poročilo seminarja (v zavihku “novice”): https://icpika.si/porocilo-seminarja-razredna-pravila/