SEMINARJI

SEMINAR TEKOČNOST BRANJA Z DELAVNICAMI ZA KOLEKTIV OŠ

Seminar: Tekočnost branja z delavnicami za kolektiv OŠ

Vabljeni ste učitelji razrednega pouka, specialni pedagogi, izvajalci dodatne strokovne pomoči ter svetovalni delavci iz rednih osnovnih šol.

Priporočamo, da se iz izbrane OŠ prijavita dva ali trije udeleženci.

Datum: torek, 14. november 2023 ter 16. januar 2024 in 26. marec 2024

Čas trajanja: od 13.00 do 18.00. Predviden čas za prvi del seminarja je 5 ur, za naslednji dve srečanji pa 3 ure. Po vsakem srečanju bosta 2 uri namenjeni še domači nalogi.

Predavateljici: Katarina Koprivnikar Grošelj, spec. pedagoginja in Jasmina Balažič, učiteljica razrednega pouka

VEČ INFORMACIJ O SEMINARJU JE V VABILU: Vabilo_Tekočnost branja_14. 11.

Prijava: Prijave zbiramo od 12. oktobra 2023, od 12.00 naprej. Predlagamo, da se prijavite čim prej, saj hitro zapolnimo vsa mesta (tudi v enem dnevu). Prijavite se preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za prijave): https://1ka.arnes.si/a/5c8a004f. Seminar je namenjen izbranim večinskim OŠ.

Za dodatne informacije pokličite na tel.št. 01/4342 360, ali pišite na: pika@centerjanezalevca.si

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, naše povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA).

Podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste zaposleni, kdo je plačnik seminarja, naziv/ime plačnika, naslov plačnika, davčna številka plačnika, ali je plačnik seminarja davčni zavezanec.

*Prijavnica velja za eno osebo.


Kotizacija: 154 € (za drugega udeleženca 60 % cene, za tretjega udeleženca 40 % cene)

Pri kotizaciji je DDV že vključen v ceno.

Plačilo kotizacije: Samoplačniki do seminarja. Pri udeležencih, kjer je plačnik seminarja delovna organizacija, ki posluje z e-računi, bomo račun poslali po seminarju na naslov zavoda, ki ste ga navedli ob prijavi.
*Kotizacija se prijavljenim na seminar zaračuna tudi v primeru, da se seminarja ne udeležijo. V izogib plačilu kotizacije, v primeru, da se seminarja ne morete udeležiti, se od seminarja pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja po elektronski pošti na naslovu: pika@centerjanezalevca.si.

Podatki za plačilo kotizacije (račun bo izdan po opravljeni storitvi):
Center Janeza Levca Ljubljana
Karlovška cesta 18
1000 Ljubljana
BIC Banke: BSLJSI2X
TRR/ IBAN: SI56 01261 6030264379
Sklic/ referenca: SI00 7010


Seminar bo v predavalnici Izobraževalnega centra Pika (Zemljemerska ulica 7, Ljubljana). Prijave na seminarje zbiramo preko elektronske prijavnice. Zaželeno je, da se na seminar prijavite sami. S tem dobimo pravilne podatke, prijavljeni pa takojšnjo povratno informacijo. Udeležencem seminarja bomo pripravili gradiva IC Pika in jih med odmori pogostili s prigrizkom. Na koncu seminarja vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi na seminarju.


Dne, 9. aprila 2014, smo objavili poročilo seminarja: https://icpika.si/porocilo-tridnevnega-seminarja-tekocnost-branja-14-11-2023-16-1-2024-in-26-3-2024/