IZID PRIROČNIKA OCENA FUNKCIJE VEDENJA IN PROGRAM PODPORE ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

Z veseljem vam sporočamo, da je pri IC Pika izšel priročnik Ocena funkcije vedenja in program podpore za otroke z avtističnimi motnjami avtorice dr. Branke D. Jurišić. Približno 400 strani dolgo delo vsebuje obsežen in celovit pregled ocenjevanja funkcij posameznikovega vedenja in iz razumevanja te funkcije izhajajočih načinov poučevanja želenih vedenj. Namenjena je strokovnjakom (učiteljem, psihologom, specialnim pedagogom …), ki se pri vsakdanjem delu srečujejo z neželenimi vedenji otrok z avtističnimi motnjami in jim želijo pomagati, da bi se naučili bolj prilagojenih vedenj, ki jim bodo omogočala večjo samostojnost in neodvisnost v življenju.

 

Dr. Peter Janjušević, eden od recenzentov, je zapisal: »Gre za prvo tako obsežno in celostno knjigo o ocenjevanju funkcije vedenja in na njem temelječe intervencije, ki pokrije relevantno teorijo pa tudi aplikacije in evalvacijo kot integralni del vedenjskih pristopov. Zato menim, da bi ta knjiga lahko bila eden ključnih tekstov za študente pa tudi za izkušene praktike s področja vzgoje, izobraževanja, duševnega zdravja in širše. Avtorica si za to pomembno delo zasluži čestitke in zahvalo.«

 

Specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić, katere delo je na področju otrok s posebnimi potrebami v mnogih pogledih v Sloveniji pionirsko, je leta 2020 prejela nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva.

Marjan Žiberna, urednik, marec 2023

Več informacij o knjigi (opis, naročilo …) je na letaku: Ocena_funkcije_vedenja

 

Prejeli smo prvi odziv na seminar in knjigo Ocena funkcije vedenja za otroke z avtističnimi motnjami. Mnenje je napisala Andreja Konda, specialna pedagoginja: Mnenje Andreje Konda

 

V januarju 2024 smo prejeli tudi drugi odziv na knjigo Ocena funkcije vedenja za otroke z avtističnimi motnjami. Mnenje je napisala Ana Boštjančič, univ. dipl. prof. spec. in rehab. pedagogike (CIRIUS Vipava): mnenje Ana Boštjančič