Odziv na e-svetovanje št. 63

smo že imeli

Z vami želimo deliti prvi odziv na e-svetovanje številka 63, ki nam ga je poslal ravnatelj. Pravi tako:

Moram pohvaliti e-svetovanja, ki jih objavljate na spletni strani IC Pika. Z zanimanjem sem prebral tudi novo 63. svetovanje: Vedenje razrednega klovna, ki je sicer namenjen staršem, seveda pa tudi učiteljem, saj se iz njega lahko naučijo, kako v takih primerih svetovati staršem. V razredih naše šole je veliko učencev z motečim vedenjem, zato ti za našo šolo in učitelje predstavlja velik pedagoški izziv. Dolgo smo menili, da so pogovor s psihologom, starši in vzgojni ukrepi skorajda edina sredstva za preprečevanje neželenega vedenja in vedenjskih izbruhov, le občasno smo poskušali z restitucijo ali drugimi prilagoditvami. Ugotavljamo, da tak tradicionalni način ukrepanja in kaznovanja ni preveč učinkovit. Že dalj časa poskušamo vpeljati nove pristope, kar je pogosto zelo naporno, saj moramo vsi skupaj spremeniti poglede na vedenje, kaj pravzaprav ta pomeni in kaj je njegov namen. Opažamo tudi, da so učitelji preveč osredotočeni na učno snov, zato jim za učinkovito obvladovanje vedenja učencev zmanjkuje časa in energije. Pri konkretnih spremembah so nam v veliko pomoč vaša e-svetovanja, saj zelo na kratko in razumljivo opišejo učinkovito »nadomestno« ravnanje strokovnih delavcev in vodstva šole.  Ravnatelj.

Vedno, ko nam kaj napišete se tega zelo razveselimo. Seveda si želimo, da bi dobili več odzivov, zato nikar ne odlašajte in nam na e-naslov pika@centerjanezalevca.si napišite mnenje/pripombe/uporabnost naših gradiv v praksi …

Ravnatelju se iskreno zahvaljujemo za napisano in mu želimo veliko uspeha pri uvajanju sprememb v šolski tim.

E-svetovanje št. 63 je dostopno na: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/63-odgovorili-smo-vedenje-razrednega-klovna/

Še povezava do vseh izdanih gradiv IC Pika: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije/