Pika priporoča

smo že imeli

Od naših kolegov na ERF (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Centar za cjeloživotno obrazovanje) v Zagrebu smo dobili povabilo za udeležbo na seminarju “Razvojni profili predšolskih otrok: opazovanje in analiza“, ki bo od 14. 1. do 16. 1. 2017 v Zagrebu. Ker gre za zanimivo temo, bo morda zanimalo tudi koga od naših uporabnikov.

Omenjenega seminarja ne organizira IC Pika, ga pa zaeinteresiranim zelo priporočamo.

Za več informacij (program, prijava) se obrnite neposredno na organizatorja seminarja.